Ontwerpcollectief Metahaven krijgt de Cobra Kunstprijs Amstelveen 2013.

Ontwerpers Vinca Kruk en Daniel van der Velden worden bekroond voor hun experiment, engagement en interdisciplinaire werk, waarden die zij volgens het Cobra Museum delen met de Cobra-beweging.

"Metahaven is bij uitstek een voorbeeld van een ontwerppraktijk waarin, in de geest van Cobra, de grenzen van disciplines worden geslecht, kruisbestuivingen worden nagestreefd en het kunstenaarschap vanuit utopische overwegingen kritisch wordt ingezet in de samenleving", schreef de jury in een dinsdag verspreide verklaring.

Prijs

De kunstenaars krijgen met de tweejaarlijkse prijs een bedrag van tienduizend euro. Ook wijdt het Cobra Museum voor Moderne Kunst een tentoonstelling aan hun werk.

Eerdere winnaars waren Joost Conijn, Johannes Schwartz en Nathaniel Mellors.