DEN HAAG - Het kabinet hoopt dat Kamp Westerbork en het Vredespaleis op een nieuwe lijst voor Europees erfgoed terechtkomen. 

De twee historische locaties zijn vrijdag voorgedragen aan de Europese Commissie in Brussel, die in 2014 besluit welke voordrachten het erfgoedlabel waardig zijn.

Kamp Westerbork ligt in Drenthe en diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als doorvoerkamp naar de concentratiekampen van de nazi's. Met 93 treinen werden in totaal 107.000 mensen afgevoerd, waarvan er slechts 5000 terugkeerden. Het Vredespaleis in Den Haag huisvest onder meer het Internationaal Gerechtshof, dat is bedoeld om oorlogen te helpen voorkomen.

Unie

De Europese Unie wil een erfgoedlijst met locaties samenstellen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de unie. De hoop is dat met de monumenten de kloof tussen burgers en de unie wordt overbrugd.

De lijst zal langzaam maar zeker worden gevuld. Vanaf 2015 mag Nederland om de twee jaar aanvragen indienen om op de lijst te komen. Eén komt dan in aanmerking voor het label Europees erfgoed.

Mijlpaal 

''Een mijlpaal'', noemt directeur Dirk Mulder van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de voordracht van het kabinet om het voormalige doorgangskamp voor te dragen. Het centrum heeft allerlei plannen om het voormalige doorgangskamp ''zichtbaarder'' te maken, zoals de plaatsing van oude barakdelen, een originele treinwagon waarmee Joden werden gedeporteerd en de restauratie van de woning van de Duitse kampcommandant.

Mulder verwacht dat ''met zo'n keurmerk deuren sneller worden geopend, vooral in Brussel''. Kamp Westerbork zou een van de weinige oorlogsmonumenten op de nieuwe Europese lijst zijn.

Het Vredepaleis is ''vereerd'' met de voordracht, die samenvalt met het 100-jarig bestaan (dat in augustus wordt gevierd). Directeur Steven van Hoogstraten van de Carnegie-Stichting, die over het Vredespaleis gaat, zegt dat het paleis voortkomt uit twee vredesconferenties waarin Europese landen een voorname rol hebben gespeeld. Alle landen uit de wereld kunnen er terecht om hun conflicten op te lossen.