HEILIG LANDSTICHTING - ''Het is moeilijk voorstelbaar dat een provincie met een miljardenvermogen zoals Gelderland een op de wereld uniek erfgoed in verval zal laten raken.'' 

Dat schrijft Jan Terlouw, oud-commissaris van de Koningin in Gelderland, in een oproep voor steun aan het in moeilijkheden verkerende Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting bij Nijmegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten eind vorig jaar om Oriëntalis niet langer financieel te ondersteunen. Na hevige protesten trokken GS dit besluit terug. In februari volgt een nieuw voorstel aan Provinciale Staten.

Gelderland beschikt over een enorm vermogen door de verkoop van Nuon-aandelen in het verleden. ''Dat geld moet uiteraard niet worden verbrast maar zorgvuldig worden beheerd, op een manier die ook toekomstige generaties ten goede komt'', meent Terlouw.

Maatschappelijke functie

De oud-commissaris wijst op de ''maatschappelijke functie'' die het museum over godsdiensten vervult.

''De verhoudingen tussen bevolkingsgroepen zijn op scherp komen te staan door onbegrip en gebrek aan kennis. In het museum worden de grote onderlinge verbondenheid en de overeenkomsten tussen het jodendom, het christendom en de islam zichtbaar gemaakt.''

Monumenten

Het museumpark en de bebouwing zijn grotendeels rijksmonumenten, die onlangs nog voor ruim 10 miljoen euro zijn opgeknapt. De directie wil nog eenmaal steun van de provincie hebben om over 4 jaar op eigen benen te kunnen staan.

Als de provincie geen geld geeft, gaat het openluchtmuseum dicht en raakt het geheel in verval, want op het terrein mag niet worden gesloopt of gebouwd.