MAASTRICHT - De Toneelacademie Maastricht wordt op 19 november onderscheiden met de Visser Neerlandia prijs 2010 voor cultuur.

De jubilerende academie, ze bestaat zestig jaar, krijgt de prijs met een geldbedrag van 10.000 euro tijdens een Vlaams-Nederlandse conferentie van dramaschrijvers in Maastricht wegens de bijdrage aan de culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.

Dat maakte de toneelacademie zaterdag bekend. Ze geniet volgens het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), dat de prijs uitreikt, een goede reputatie in Vlaanderen.

Daardoor volgen veel Vlaamse jongeren hun toneelopleiding in Nederland. Ook volgen Vlamingen er hun regieopleiding, omdat een dergelijke opleiding in Vlaanderen niet bestaat.

Visser-Neerlandiafonds

Het ANV is een organisatie die de beleving van en het draagvlak voor de Nederlandse taal en cultuur in de ruimste zin wil bevorderen. Het verbond beheert het Visser-Neerlandiafonds, dat is gevormd uit de nalatenschap van filosoof en wetenschapper Herman Visser (1872-1943).

In oktober kreeg ook het Genootschap Onze Taal de Visser-Neerlandiaprijs voor cultuur. De prijs wordt sinds de jaren '50 van de vorige eeuw jaarlijks aan een of meer mensen of instellingen uitgereikt.