Het boek Mevrouw mijn moeder van Yvonne Keuls staat in november centraal tijdens de leesbevorderingsactie Nederland Leest. De bedoeling van het jaarlijkse evenement is dat zoveel mogelijk mensen hetzelfde boek lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan.

Bibliotheken delen het boek uit onder hun bezoekers en deelnemende middelbare scholen doen dat onder hun leerlingen. De oplage hangt nog af van het aantal bestellingen. Via leeszalen en het voortgezet onderwijs werden vorig jaar tijdens Nederland Leest ongeveer 250.000 exemplaren van De Wandelaar van Adriaan van Dis verspreid.

Het thema is dit jaar Oud worden, jong blijven. "Mijn moeder staat centraal in dit boek, dat zo prachtig aansluit bij het thema. Ze weigerde naar een bejaardentehuis te gaan: ouder worden zou zij wel even op haar eigen manier doen", zegt de negentigjarige Keuls over haar oorspronkelijk in 1999 verschenen boek. "Er is geen groter goed dan waardig oud te mogen worden, op je eigen voorwaarden."

Volgens de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) is Mevrouw mijn moeder een "meeslepend en ontroerend verhaal over ouder worden met veerkracht en zelfbeschikking, maar ook over het aanpassingsvermogen van een Indische oude dame aan Nederland". Ook is het volgens de stichting een boek waarin de generaties met elkaar in gesprek raken en de kunst van het ouder worden tussen de regels door te lezen is.

Basisscholen doen mee aan Nederland Leest met De regels van drie van Marjolijn Hof. Het boek gaat over Twan, zijn tweelingzus Linde en hun overgrootvader, die niet goed meer voor zichzelf kan zorgen. "Soms moet je nadenken over oud worden. Ook als je jong bent", zegt Hof over haar boek.