De stichting KUKB, die volgens haar website opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, doet aangifte van discriminatie en groepsbelediging tegen het Rijksmuseum in Amsterdam, museumdirecteur Taco Dibbits en curator Harm Stevens. Aanleiding is het gebruik van de term Bersiap in de tentoonstelling Revolusi! over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend.

"We hebben kennisgenomen van de aangifte en wachten af", luidt de reactie van het Rijksmuseum. Het is niet de eerste keer dat er aangifte tegen (personen van het) Rijksmuseum wordt gedaan wegens het al dan niet gebruiken van de term.

Eerder deed de Federatie Indische Nederlanders (FIN) aangifte wegens groepsbelediging tegen gastcurator Bonnie Triyana, omdat die liet weten niets van de term te moeten hebben. Daarmee ontkent hij volgens de FIN de ellende van de mensen die onder genoemde aanvallen leden.

Triyana zei in NRC dat het Rijksmuseum de term Bersiap niet zou gebruiken vanwege de racistische ondertoon, maar het museum kwam daar later op terug. Het museum zal de term toch laten terugkeren "door hem uit te leggen en te voorzien van historische context".

Bersiap (sta paraat) werd als strijdkreet gebruikt door jonge Indonesische vrijheidsstrijders tijdens de periode na de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië. Mensen die vrijkwamen uit de Japanse kampen werden door hen aangevallen, waarbij duizenden werden gedood.

"De Nederlanders die deze tijd meemaakten spreken over de Bersiap-periode. Een tijd waarin Indonesiërs bezeten waren en burgers met een witte huid, Indo-Europeanen, Ambonezen, inheemse Chinezen of wie dan ook aanvielen die zij als koloniale collaborateurs beschouwden", schreef Triyana in NRC.

Hij vond dat hiermee de term "een sterk racistische lading" krijgt. "Meer nog omdat bij het begrip Bersiap altijd primitieve, ongeciviliseerde Indonesiërs als daders van de gewelddadigheden worden opgevoerd, wat niet geheel vrij is van rassenhaat."