Curators van het Museo Nacional del Prado in Madrid betwijfelen of Leonardo da Vinci's Salvator Mundi, dat in 2017 werd verkocht voor 450 miljoen dollar (ruim 397 miljoen euro), wel echt door de Italiaanse meester is gemaakt. De experts vermoeden volgens CNN dat het slechts in het bijzijn van Da Vinci is gemaakt, of met zijn toestemming.

Een curator van het museum stelt dat het origineel van het schilderij is kwijtgeraakt en dat het in 2017 verkochte werk een prototype is. Het zou gemaakt zijn door de schilder die ook een eerdere versie maakte van de Mona Lisa, die ook in het museum te zien is en waar een nieuwe Da Vinci-tentoonstelling om draait.

De twijfels worden beschreven in een catalogus over de tentoonstelling. Die is opgedeeld in twee onderdelen: schilderijen die zijn gemaakt door Da Vinci en werken die slechts met toestemming of onder toezicht van de meester zijn geschilderd. Salvator Mundi, dat stamt uit de zestiende eeuw en waarin Jezus als 'redder van de wereld' wordt afgebeeld, wordt onder de laatstgenoemde categorie geschaard.

Een andere expert, van het Louvre in Parijs, merkt in Salvator Mundi details op "die verrassend slecht van kwaliteit zijn" en meent dat het werk dus niet toegeschreven kan worden aan Da Vinci.

Salvator Mundi werd in november 2017 verkocht voor 450 miljoen dollar, het hoogste bedrag dat tot dusver voor een schilderij is neergeteld. Het zou zijn gekocht door de Saoedische minister van Cultuur Badr Bin Abdullah Bin Farhan.

Het was de bedoeling dat het vanaf september 2018 werd tentoongesteld in het Louvre Abu Dhabi, maar die presentatie is om een nog onbekende reden uitgesteld. Het is onbekend waar het werk zich nu bevindt.