De theaterfunctie van de Stadsschouwburg in Nijmegen loopt gevaar vanwege achterstalligheid. Het zestig jaar oude gebouw heeft zoveel gebreken dat het op sommige plekken niet meer veilig is, terwijl er door haperende rioleringen ook sprake is van stankoverlast, schrijft het Nijmeegse college dinsdag aan de gemeenteraad.

Renovatie gaat tussen de ruim 25 en 27 miljoen euro kosten. Na de verkiezingen moet de nieuwe gemeenteraad er snel een besluit over nemen, want sluiting dreigt. Dat gebeurt echter niet meer in deze raadsperiode, omdat er volgens het college niet gespaard is voor deze investering.

Het is al jaren bekend dat het rijksmonument uit de Wederopbouwperiode versleten raakt. Er is af en toe wel iets gedaan, maar de gebreken nemen steeds meer toe en de consequenties daarvan worden ook steeds groter, zeggen het college en de directie van de schouwburg.

Er wordt nu direct 4,5 miljoen euro vrijgemaakt om de theatertechniek en de veiligheid in de grote zaal aan te pakken. Die dingen zijn zo urgent dat het niet verantwoord is langer te wachten.

Vluchtroutes en noodverlichting moeten verbeterd

In het hele gebouw moeten verder alle kabels, leidingen en bedradingen brandwerend worden gemaakt. Vluchtroutes en noodverlichting moeten verbeterd worden en asbesthoudend materiaal moet verwijderd worden. Het gebouw heeft betonrot en de elektrotechnische installaties zijn verouderd.

De kleedkamers voor artiesten zijn te klein, hebben problemen met het riool en het sanitair is onbruikbaar. De schouwburg heeft te weinig voorzieningen voor slechthorenden en mensen met een beperking, de toiletten zijn te klein en de luchtkwaliteit is niet goed. Het complex is ook niet duurzaam.

De Stadsschouwburg gaat waarschijnlijk zeker twee jaar dicht vanwege de renovatie. Het karwei zou begin 2027 klaar kunnen zijn.