De Russische autoriteiten stellen een onderzoek in naar het Nederlandse besluit om kunstschatten uit de Krim die in Amsterdam zijn bewaard naar Oekraïne te sturen. Een Russische federale opsporingsdienst zegt dat wordt samengewerkt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om de zaak grondig uit te zoeken.

De opsporingsdienst zegt volgens Russische media dat het onderzoek draait om het feit dat voorwerpen met culturele waarde niet worden teruggegeven aan de Republiek van de Krim. Die wordt omschreven als de rechtmatige eigenaar van de kunstschatten.

Advocaat Rob Meijer, die de vier Krimmusea vertegenwoordigt, zegt de musea te zullen adviseren cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. In cassatie wordt niet gekeken naar de inhoud van de zaak, zoals in hoger beroep wel het geval is, maar naar de wijze waarop de wet is toegepast.

"We bereiden momenteel een positief advies voor om een cassatieberoep in te stellen. We denken te zien dat het hof een onjuiste beslissing heeft genomen en zullen dat verder moeten onderbouwen. Uiteindelijk beslissen de musea zelf over een eventuele cassatie", zegt Meijer.

De collectie, die bestaat uit honderden voorwerpen, ligt al jaren bij het Amsterdamse Allard Pierson Museum. De kunstschatten waren uitgeleend door culturele instellingen op de Krim toen dat schiereiland nog deel uitmaakte van Oekraïne. Dat veranderde in 2014, toen Rusland het gebied annexeerde.

Dat leidde tot getouwtrek over wie recht heeft op de schatten: Oekraïne - waar de Krim dus niet meer toe behoort - of de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen.

Stukken blijven vooralsnog in Amsterdam

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat de kunststukken in afwachting van stabilisatie van de situatie op de Krim naar het nationaal historisch museum van Oekraïne in Kiev kunnen worden overgebracht. Het gaat om een tijdelijke maatregel ter bescherming van het cultureel erfgoed.

Oekraïne reageerde opgetogen op die uitspraak. President Volodymyr Zelensky sprak over een "langverwachte overwinning". Uit Rusland kwamen juist woedende reacties.