Het Rijksmuseum in Amsterdam houdt volgend jaar een tentoonstelling over de strijd voor een vrij Indonesië na drie eeuwen van koloniale overheersing door de Nederlanders. "Door in te zoomen op persoonlijke verhalen van mensen die het meemaakten in de jaren 1945-1949, wordt duidelijk dat deze geschiedenis vele gezichten en stemmen heeft", zegt het museum over Revolusi!.

Een team van Indonesische en Nederlandse conservatoren brengt verhalen, historische voorwerpen, kunstwerken, propagandaposters, films en foto's bijeen voor de expositie over het gevoelige onderwerp.

Tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië begin vorig jaar bood koning Willem-Alexander excuses aan voor het Nederlandse geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. "Voor geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven", zei de koning.

Toen zijn moeder, de toenmalige koningin Beatrix, in 1995 een staatsbezoek bracht, werd er ook in Nederland al over excuses gesproken, maar leek ons land er toch nog niet aan toe. De gebeurtenissen lagen nog heel gevoelig bij veteranen die voor Nederland aan de zogenoemde politionele acties in de naar onafhankelijkheid strevende kolonie hadden deelgenomen.

Bij mensen die te lijden hadden gehad van Indonesische groepen die geweld gebruikten tegen Nederlanders en van samenwerking met de Nederlanders verdachte oorspronkelijke bewoners van het land, was dat niet anders.

Ook was er lange tijd geharrewar over het tijdstip waarop Indonesië onafhankelijk werd: toen de latere Indonesische president Soekarno de onafhankelijkheid uitriep in 1945 of toen koningin Juliana in 1949 de soevereiniteitsoverdracht tekende. "Op 17 augustus is het 75 jaar geleden dat Indonesië met de Proklamasi zijn plek claimde tussen de onafhankelijke en vrije staten. De Nederlandse regering heeft dit gegeven vijftien jaar geleden uitdrukkelijk aanvaard in politieke en morele zin", aldus de koning vorig jaar.

De expositie in het Rijks opent medio februari volgend jaar.