De renovatie van het Museum Boijmans Van Beuningen gaat ruim 2,5 jaar langer duren dan gepland. De deuren zouden eigenlijk tot februari 2026 gesloten blijven, maar dat duurt nu tot november 2028, laat de gemeente Rotterdam weten.

Niet alleen de duur van de renovatie valt anders uit dan verwacht, ook de kosten blijken een stuk hoger te liggen. Het renovatie- en nieuwbouwplan moet rond de 259 miljoen euro kosten, terwijl eind vorig jaar nog van 223,5 miljoen euro werd uitgegaan.

Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor meer te doen dan alleen het pand te renoveren, zoals eerder de bedoeling was. Zo worden er een nieuwe entree, een ontsluiting via de Westzeedijk, een parkpaviljoen met een nieuwe zaal voor hedendaagse kunst en een restaurant toegevoegd. Om deze "ambitieuze renovatie" te realiseren, is volgens de gemeente 75 miljoen euro extra nodig, geld dat Rotterdam niet heeft.

De gemeente, die eigenaar is van het pand, is bereid 170,9 miljoen euro op tafel te leggen. Derde partijen dragen nog eens 13 miljoen euro bij voor de plannen. Mogelijk zou de Welgelegen Groep de herontwikkeling van de villa's aan de Westersingel en een parkpaviljoen op zich willen nemen en daarin circa 40 miljoen euro willen investeren. Er blijft dan nog een bedrag over van 35 miljoen euro. De gemeente hoopt dat het museum dat gat via fondsenwerving dicht.

Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) beaamt dat de renovatie niet te realiseren valt met de huidige middelen. "Feit is ook dat er een geweldig structuurontwerp voorligt dat we of nu, of nooit voor de stad kunnen verwezenlijken. Als we terug zouden vallen op het basisscenario van renovatie betekent dat voor het museum en de omgeving stilstand. En stilstand is achteruitgang. Het structuurontwerp zorgt dat de logistiek straks voldoet aan de eisen van nu en de toekomst. Dat is essentieel voor het museum."

Rotterdam wil het museum ook beter verbinden met het Museumpark en het park vernieuwen. Hoeveel kosten daarmee zijn gemoeid, is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan, wat volgens de gemeente ongeveer zes maanden vergt.