Koning Willem-Alexander opent dinsdag een tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. De tentoonstelling Slavernij wordt vooralsnog vanwege corona de eerste weken alleen opengesteld voor scholen van het voortgezet onderwijs uit de regio.

Tijdens de ceremonie krijgt Willem-Alexander ook een rondleiding van de directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits. Daarbij zullen ook hoofd Geschiedenis en curator Valika Smeulders en de veertienjarige Yosina Roemajauw aanwezig zijn.

Roemajauw is de verteller van de kinderaudiotour bij de tentoonstelling en medeauteur van het magazine Slavernij en nu?, dat speciaal voor de tentoonstelling Slavernij is samengesteld. De koning spreekt ook met studenten die onder leiding van kunstenaars van het Instituto Buena Bista uit Curaçao aan een nieuw kunstwerk voor de tentoonstelling werken.

Aan de hand van tien persoonlijke verhalen belicht de tentoonstelling slavernij in de Nederlandse koloniale periode die duurde van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Het zijn verhalen over het leven in slavernij en het profiteren hiervan, verhalen van verzet en uiteindelijk ook van vrijheid.

De tentoonstelling, waar uiteenlopende experts van buiten het museum op het gebied van geschiedenis, erfgoed en kunst aan meewerkten, laat diverse werken zien. Zo zijn er onder meer objecten, schilderijen en bijzondere archiefstukken te bekijken, maar zijn er ook gedichten en muziek te horen.