Tijdens de Nationale Museumweek hebben ongeveer zestienduizend mensen een museum bezocht. Musea waren open in het kader van een pilot met sneltests, waaraan de Museumvereniging in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meedeed.

Met deze pilots onderzoekt het demissionaire kabinet of de maatschappij eerder 'open' kan.

De Museumvereniging vindt het bemoedigend dat zo veel mensen naar het museum willen. "Toch waren er ook reacties dat mensen de verplichte sneltest en de afstand tot testlocaties als drempel ervaren. Mensen vinden sneltesten onnodig, omslachtig of tijdrovend, of hebben principiële bezwaren tegen een 'testmaatschappij'."

Andere mensen lieten volgens de vereniging weten liever te wachten tot museumbezoek zonder sneltest kan, mede omdat het openingsplan van het kabinet daar zicht op biedt.

De Museumvereniging vindt dat musea veilig open kunnen met het coronaprotocol, aangezien er geen besmettingen in musea zijn gemeld. "Musea hebben vorig jaar, toen ze nog open waren, bewezen dat veilig bezoek zeer goed mogelijk is." Ook bezoekers ervaren musea als veilig, blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Validators in opdracht van de Museumvereniging deed.

Volgens het openingsplan van het kabinet zouden alle musea per 26 mei weer open kunnen. Het coronaprotocol blijft daarbij gelden. Musea hebben vaste looproutes, beschikken over desinfectiemiddelen en er wordt afstand gehouden.