Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat in gesprek met een in augustus aangenomen conservator na berichtgeving door Het Parool en NRC over "grensoverschrijdend gedrag" op kunstacademies.

Volgens die artikelen werd de werknemer in kwestie in de zomer van 2019 bij zijn vorige werkgever ArtEZ op non-actief gezet nadat studenten en oud-studenten een brandbrief hadden verspreid over de onveilige werksfeer op een afdeling die hij leidde.

In de brandbrief werd onder meer gemeld dat er "in grote getalen incidenten zijn geweest waarbij het hoofd van de afdeling zelf zeer intimiderende uitingen maakt of ongepaste en kwetsende opmerkingen doet jegens zijn studenten".

Het museum meldt dat er bij het wervingsproces gesprekken met een sollicitatiecommissie zijn geweest en dat er een referentiecheck is uitgevoerd. "Op grond van dit wervingsproces was er destijds geen aanleiding om niet met deze medewerker in zee te gaan; de medewerker in kwestie is destijds naar ons toe transparant geweest", aldus het museum.

De medewerker zou echter niet de reden voor zijn schorsing hebben gemeld.

Directeuren Rein Wolfs en Jacqueline Bongartz stippen aan dat zij geen grensoverschrijdend gedrag tolereren en dat iedereen in het museum recht heeft op een veilige omgeving. "Elke melding die wordt gedaan, nemen wij uiterst serieus. In overleg tussen de melder en de vertrouwenspersoon wordt gezocht naar passende vervolgstappen."