De Efteling gaat zaterdag toch niet open voor het testevenement van Fieldlab. Er hebben zich vierduizend belangstellenden aangemeld, te weinig om gedegen onderzoek te kunnen doen. Vooraf was gerekend op achtduizend aanmeldingen.

"Evenementen moeten worden uitgevoerd met een verhoogd bezoekersaantal", aldus Fieldlab.

"Met een aantal van vierduizend bezoekers zou de onbenutte capaciteit van attracties en park veel te groot zijn voor een reële vergelijking met een normale situatie. Bovendien is onderzoek naar bezoekersdynamiek, contactmomenten in attracties en wachtrijen niet mogelijk, door de zeer lage bezettingsgraad van attracties en park."

Voor de testdag werden geen tickets verkocht, maar kregen trouwe bezoekers zoals abonnementshouders een uitnodiging. Zij moesten maximaal 24 uur voor toegang negatief zijn getest.

Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling, denkt dat alle ophef rond het inmiddels afgeblazen 538-evenement in Breda heeft geleid tot het kleine aantal aanmeldingen. "Ook het zicht op een mogelijke heropening, zoals door het kabinet mogelijk voor 11 mei aangekondigd, kan daar een rol in hebben gespeeld. We hopen dat Fieldlab dit onderzoek in de nabije toekomst alsnog kan uitvoeren, zodat we steeds dichter bij een normaal dagje Efteling kunnen komen."