De Raad voor Cultuur wil op jaarbasis 477 miljoen euro extra om een bijdrage te kunnen leveren aan het economische en maatschappelijk herstel na de coronacrisis. In een brief aan de informateur stelt de raad dat de cultuursector een grote bijdrage levert aan de werkgelegenheid en het bruto nationaal product (bbp).

Het geld kan onder meer gebruikt worden om het aanbod te verbreden en om het regionaal meer te kunnen spreiden. Daarnaast is volgens de raad incidenteel 83 miljoen euro nodig voor onder meer digitalisering en het Nationaal Aankoopfonds voor het behoud van erfgoed, schrijven zij in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink.

"In economisch opzicht is de waarde van cultuur vaak veel groter dan gedacht. De culturele en creatieve sector draagt jaarlijks met 25,5 miljard euro tot wel 3,7 procent bij aan het bruto nationaal product van Nederland", stelt de raad.

"De totale sector is goed voor zo'n 320.000 banen, 4,5 procent van de totale werkgelegenheid. Daar komen de positieve effecten qua omzet en werkgelegenheid in aanpalende sectoren als horeca, beveiliging, infrastructuur en techniek nog bij."

Volgens de raad zijn er steeds minder bibliotheken en voorzieningen voor amateurkunst, terwijl hier juist wel veel behoefte aan is. Ook zijn aanpassingen en innovaties noodzakelijk om bij de tijd te blijven door bijvoorbeeld te digitaliseren. Het huidige budget is ontoereikend om alle knelpunten aan te pakken, stelt de raad.

Het Rijk geeft volgens de raad momenteel circa 1 miljard euro per jaar uit aan cultuur; dit is minder dan 0,3 procent van de rijksbegroting. Provincies en gemeenten investeren samen 2,3 miljard euro. "Investeren in cultuur helpt Nederland straks bij het herstel uit de crisis", aldus de raad.