Het zakkende grondwater in Nederland zorgt ervoor dat meer dan 60 procent van de monumenten in Noord-Holland een hoog risico loopt om te verzakken. Dat meldt onderzoeker Sandra Fatoric van de TU Delft in gesprek met NRC.

"In Noord-Holland hebben veel monumenten een fundering van houten palen. Door de droogte zakt het grondwater, en versnel je paalrot. Ruim 60 procent van de monumenten in deze provincie loopt volgens ons onderzoek een hoog risico. Dan heb je het over 8.500 bouwwerken", zegt Fatoric.

Fatoric is verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het Centre for Global Heritage and Development, een gezamenlijk instituut van de universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam. Ze onderzoekt welke gevolgen de klimaatverandering voor de rijksmonumenten in Nederland heeft.

Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of de Domtoren in Utrecht tegen vaker voorkomende en zwaardere regenbuien bestand is. En of kerken aan zee voldoende beschermd worden tegen de stijgende zeespiegel.

"Voor Nederland hebben we de veranderingen in kaart gebracht die voor 2050 worden verwacht. Hoe zit het met het risico op overstromingen, welke gebieden krijgen te maken met heftigere regenval, meer droogte, meer tropische dagen? En hoeveel monumenten krijgen er dan mee te maken?"

'Nationaal beleid voor klimaataanpassing ontbreekt'

Volgens Fatoric zijn de problemen met het in kaart brengen van de risico's niet verholpen. Er mist volgens de onderzoeker beleid om de gevaren van klimaatverandering voor monumenten aan te pakken.

"Het belangrijkste is dat nationaal beleid voor klimaataanpassing van cultureel erfgoed ontbreekt. (...) Daarnaast was er nooit een inventarisatie gemaakt van de kwetsbaarheid van erfgoed voor veranderingen in het klimaat. En volgens de experts ontbreekt het ook aan veel kennis. Over de precieze waarde van de monumenten en welke voordelen ze hebben. Over welk erfgoed we als eerste moeten behouden, en welk we eventueel kunnen opgeven."