Laat evenementen waarbij het publiek moet zitten en met een publieksbezetting van maximaal 50 procent zo spoedig mogelijk toe. Dat is de voornaamste aanbeveling op basis van de eerste twee Fieldlab Evenementen: een congres in het Beatrix Theater en een voorstelling van Guido Weijers.

Fieldlab Evenementen voegt aan dat advies wel enkele essentiële voorwaarden toe.

Voorwaarden

  • Sneltest op een decentrale plaats, dicht bij huis.
  • Sneltest maximaal 24 uur tot het einde van het evenement.
  • Gebruik van een app of andere toegangscontrole.
  • Bezetting van maximaal 50 procent met doorbreken van de anderhalvemetermaatregel.
  • Gebruikmaken van de mogelijkheden om groepen te scheiden op basis van de locatie.
  • Gebruik van een mondkapje gedurende de bewegingsfase op locatie.
  • Ventilatie conform het Bouwbesluit.
  • Actieve communicatie met de bezoekers voor, tijdens en na het evenement.

Om welke evenementen ging het?
In het Beatrix Theater kwamen op 15 februari vijfhonderd bezoekers bij elkaar voor een zakelijk congres. Vijf dagen later mochten vijfhonderd mensen een voorstelling van cabaretier Guido Weijers bijwonen in hetzelfde theater. Deze evenementen worden type 1-evenementen genoemd, omdat ze in een indoorlocatie plaatsvinden en het publiek zich rustig gedraagt en voornamelijk vanaf één vaste plaats het evenement beleeft.

Bezoekers van de evenementen moesten binnen 48 uur een PCR-test ondergaan en bij de entree van het Beatrix Theater een negatief testresultaat tonen. Aan de deur werd hun temperatuur opgenomen. Binnen werd gecontroleerd geëxperimenteerd met het wel en niet dragen van mondkapjes en het wel en niet houden van afstand.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
Op basis van de bovenstaande experimenten trekt Fieldlab Evenementen enkele belangrijke conclusies:

In het theater hield 98,4 procent van de bezoekers zich aan de instructies. Van deze groep droegen de mensen die daarom gevraagd waren gedurende de voorstelling een mondkapje.

Vragen over eventuele symptomen en besmette familieleden en de temperatuurmeting bij de entree leidden niet tot een weigering van bezoekers. Wel is het zinvol om die vragen te stellen voordat de bezoekers van huis vertrekken. 80 procent van de bezoekers had de CoronaMelder-app gedownload, waarmee het bron- en contactonderzoek vereenvoudigd kan worden.

Het aantal risicovolle contacten (binnen 1,5 meter en in totaal langer dan vijftien minuten) is relatief beperkt. Tijdens het zakelijk congres werden de meeste contacten opgedaan in de foyer. Dat kwam doordat het een congres voor branchegenoten was, die elkaar ter plaatse actief opzochten. Bij de voorstelling van Weijers was het aantal contacten kleiner dan tijdens het congres. De setting zonder tussenstoel leverde het grootste aantal contacten op.

De grenswaarde van te weinig ventilatie werd gedurende de theatervoorstelling niet bereikt. Het effect van spatschermen is niet gemeten, dit gebeurt momenteel in een laboratoriumopstelling bij TNO.

Het effect van mondkapjes op druppels is niet gemeten, ook dat gebeurt in een laboratoriumopstelling bij TNO. Een meerderheid beoordeelt het dragen van een mondkapje als neutraal tot positief (61 procent tijdens gehele verblijf en 72 procent in beweging).

Sneltest op locatie slechts beperkt toepasbaar

De sneltest op locatie is in verband met de logistiek slechts beperkt toepasbaar (in dit geval ging het om 10 procent van alle bezoekers). De sneltestresultaten hebben geen positieve tests opgeleverd en dus geen afwijking getoond ten opzichte van de PCR-tests die 48 uur eerder werden uitgevoerd.

De personen die een sneltest moesten ondergaan, waardeerden deze met een 8,9. Het gevoel van veiligheid wordt volgens de organisatie overduidelijk op prijs gesteld.

Het onderzoek werd uitgevoerd door medewerkers van het Fieldlab Evenementen-programmateam, Radboudumc, LCB/BUAS en TU Delft. Het werd ondersteund door bedrijven en onderzoekers van TNO, Universiteit Twente en TU Eindhoven.

Fieldlab Evenementen heeft de onderzoeksresultaten aangeboden aan het demissionaire kabinet. Het kabinet zal het Outbreak Management Team (OMT) vragen om naar aanleiding van deze resultaten advies uit te brengen.