De Nederlandse Galerie Associatie (NGA) kan in gesprek met NU.nl zelf nog geen betrouwbare cijfers delen, maar bestempelt de uitkomsten van een onderzoek naar de wereldwijde daling van de omzet uit kunstverkoop wel als niet-representatief voor Nederland.

De wereldwijde omzet uit de verkoop van kunst en antiek is in 2020 met 22 procent gedaald (naar 50,1 miljard dollar, iets meer dan 42 miljard euro) ten opzichte van het jaar ervoor, becijferde een jaarlijks kunstmarktrapport in opdracht van de toonaangevende kunstbeursorganisator Art Basel. De daling zou te maken hebben met de coronacrisis en resulteert volgens Art Basel in de laagste omzet sinds 2009.

De NGA bestrijdt het beeld dat in het rapport wordt geschetst. "Het onderzoek is wat de kunstkopers betreft gebaseerd op de wereldwijde superrijke verzamelaars, met name in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en de internationale galeries waar zij kopen", reageert Philip de Jong, voorzitter van de NGA, waarbij 68 galeries zijn aangesloten.

Bij Nederlandse galeries zou volgens de NGA een gevarieerder beeld te zien zijn. De Jong verwijst naar uitspraken die hij deed in een in maart verschenen rapport van belangenorganisatie Kunsten '92. "De toplaag van de Nederlandse galeries blijft goed presteren, die hebben een groot en kapitaalkrachtig klantenbestand dat ze heel direct kunnen bereiken", constateerde de NGA-voorzitter toen.

"Maar de zzp-galeries, en dan vooral die buiten de Randstad, verkeren in zwaar weer", aldus De Jong. "Belangrijke klanten als musea en bedrijfscollecties hanteren een voorlopige koopstop."

'Galeries ondanks eerdere tegenzin meer online actief'

Volgens De Jong is een deel van de kunsthandel door galeries vanwege de coronacrisis naar online verschoven, "wat een revolutie mag heten in een branche die tot voor kort ronduit afkerig was van virtuele verkoopkanalen". Uit een enquête die Onderneming & Kunst in oktober 2020 uitzette onder Nederlandse galeriehouders, zou blijken dat 38 procent van de galeries weliswaar een stijging van de online verkoop rapporteert, maar dat drie kwart minder dan 10 procent van de omzet realiseert via websites, digitale beurzen en online platforms.

De NGA hoopt voor de zomer een enquête afgerond te hebben over de situatie onder de Nederlandse galeries en kunstbeurzen, waarin 2020 vergeleken wordt met het jaar ervoor. Ook de verwachtingen voor 2021 en 2022 zullen daarin volgens de associatie aan de orde komen.