De Gouden Koets wordt vanaf 18 juni tentoongesteld in het Amsterdam Museum. Op die dag opent een expositie over het voertuig.

De koets is na een restauratie van ruim vijf jaar weer te zien voor publiek. Eerder was al bekendgemaakt dat het rijtuig tijdelijk een plek krijgt in het museum, dat de koets tot februari volgend jaar in bruikleen heeft.

Het rijtuig dat traditiegetrouw wordt gebruikt op Prinsjesdag, raakte eerder in opspraak vanwege koloniale afbeeldingen op het zijpaneel. Aangezien het voertuig tot en met 27 februari volgend jaar in het museum blijft staan, keert de koets ook dit jaar niet terug op straat tijdens de derde dinsdag van september.

Naast de historie van de koets besteedt het museum aandacht aan het debat over de toekomst ervan. Zo komen er vragen voorbij over of het wenselijk is dat de koets blijft rijden op Prinsjesdag en tijdens Oranjehuwelijken en inhuldigingen. Het museum vraagt bezoekers hun opvattingen over mogelijke veranderingen van de koets te delen. Eerder liet koning Willem-Alexander weten dat hij de discussie over de koets volgt, maar er niet aan deelneemt.

De Gouden Koets komt in een glazen ruimte op de binnenplaats van het museum te staan. Bezoekers kunnen het rijtuig hier van dichtbij bekijken. In de zes omliggende museumzalen, die alle uitzicht hebben op de koets, worden uiteenlopende verhalen verteld. Zo wordt uitgelegd dat elke vierkante centimeter van de koets een symbolische betekenis heeft en worden de makers en het gebruik van het rijtuig belicht.

De koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging. Het groot onderhoud begon in 2016. Specialisten uit binnen- en buitenland werkten aan de koets.