Het Cultureel Planbureau (CBP) heeft voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen de verschillende verkiezingsprogramma's doorgerekend. NU.nl zet op een rij wat verschillende partijen zullen investeren of besparen met betrekking tot kunst, cultuur en media.

In totaal heeft het CBP bijna tweeduizend verschillende maatregelen doorgerekend die in de partijprogramma's worden aangekondigd.

Deze doorrekening heeft betrekking op budgettaire en economische gevolgen. In onderstaand overzicht wordt dus niet concreet ingegaan op de beloften van de partijen of de haalbaarheid daarvan, maar op wat de plannen in de programma's financieel zullen betekenen.

Het CBP wijst erop dat zijn doorrekening, die gepresenteerd wordt in het rapport Keuzes in Kaart, niet gezien mag worden als een stemwijzer, maar als middel om de verschillende partijprogramma's met elkaar te vergelijken.

De PVV, FVD en de PvdD hebben hun plannen niet voorgelegd aan het CPB.

PvdA
De Partij van de Arbeid wil 2 miljard euro reserveren voor onder andere premies bij de aankoop van een woning voor starters, een nationale programma voor steden en de toegankelijkheid van de cultuursector.

Met die toegankelijkheid wordt bedoeld dat de PvdA ervoor wil zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is en dat makers een fatsoenlijk inkomen en een sociaal vangnet krijgen.

Daarnaast wil de PvdA 100 miljoen euro in de publieke omroep en de regionale omroepen investeren.

CDA
Het CDA wil onder meer extra budget vrijmaken voor cultuurwetenschappen en de ondersteuning van lokale media en lokale kunst en cultuur. Het CDA heeft een bedrag van maximaal 100 miljoen euro voor ogen waarmee dit gerealiseerd moet worden.

D66
D66 wil de uitgaven aan kunst en cultuur met 300 miljoen euro verhogen en investeert daarnaast 200 miljoen om de publieke omroep reclamevrij te maken.

Ook wil de partij een nieuwe uitkering creëren voor gemeenten, zodat iedere gemeente een bibliotheek kan onderhouden. Daar is een bedrag van 100 miljoen euro voor nodig, zegt D66.

GroenLinks
GroenLinks wil 100 miljoen euro in kunst en cultuur investeren. De partij wil eveneens 100 miljoen investeren in het cultuuronderwijs en in een cultuurbudget voor jongeren. GroenLinks wil daarnaast de publieke en regionale omroepen met zo'n 100 miljoen euro versterken.

Met een zogeheten mediaheffing met een tarief van 5 procent over de bruto-opbrengst uit telecomaansluitingen, advertenties via platforms die audiovisueel materiaal beschikbaar stellen, streamingdiensten, verkoop en verhuur van audiovisueel materiaal wil GroenLinks ook een lastenverzwaring voor bedrijven van 200 miljoen euro realiseren.

DENK
DENK wil bezuinigen op de publieke omroep en diverse subsidies voor monumenten, cultuur en de filmindustrie. Dit betekent volgens het CPB een besparing van 100 miljoen euro in 2025 en een structurele besparing van 300 miljoen euro.

SP
De Socialistische Partij wil dat de verschillende rijksmusea in Nederland dagelijks gratis toegankelijk worden en de regionale musea één dag per week. Dit gaat gepaard met een investering van 100 miljoen euro.

Daarnaast wil de SP 100 miljoen euro investeren om een betere arbeidssituatie in de culturele sector te creëren en moet er 100 miljoen euro in het Fonds Podiumkunsten worden gestopt.

De SP is ook van plan een gratis toegankelijk nationaal historisch museum op te richten. Dit gaat gepaard met een investering van 100 miljoen euro.

SGP
De SGP wil een half miljard euro op de zogeheten overige uitgaven besparen. Dit moet vooral tot stand komen door het bezuinigen op de publieke omroep.

VVD
Ook de VVD wil op de publieke omroep korten en voorspelt daarmee een besparing van 200 miljoen euro.

50PLUS
Ouderenpartij 50PLUS wil dat producten zoals boeken, tijdschriften en week- en dagbladen naar het algemene btw-tarief van 21 procent worden overgeheveld. Het btw-tarief voor de desbetreffende producten is nu vastgelegd op 9 procent.

Het plan van 50PLUS betekent een lastenverzwaring van 400 miljoen euro voor gezinnen en 100 miljoen euro voor bedrijven.

ChristenUnie
De ChristenUnie investeert beperkt op een aantal uiteenlopende plannen, waaronder het versterken van de journalistiek, de aanleg van nieuwe natuur en hulp voor tienermoeders. Deze zogeheten intensiveringen gaan gepaard met een bedrag van 100 miljoen euro.