In de nieuwe toekomstroman van Adriaan van Dis, KliFi, wordt de koninklijke familie onttroond en regeert er een populistische president. Volgens de ene recensent is het boek "ultiem cynisch", een ander noemt KliFi "te weinig doordacht".

KliFi staat voor klimaatfictie, "een steek onder water naar klimaatontkenners", volgens Van Dis. Het verhaal speelt zich af in 2030 en is behalve klimaatfictie ook een politieke satire.

NRC - drie sterren

"Zo decoreert Van Dis zijn romanwereld in het gepolijste proza van een pamflet: opinieretoriek, waarin de dingen worden gezegd om te imponeren met hun schoonheid, eerder dan met hun waarachtigheid. Dat voelt aan het begin van KliFi als een probleem, want tja, zou het? Er worden hier doemclichés opgelepeld - en die maken het flauw. Zo schiet de roman niet in strijdtenue, maar in clownskostuum uit de startblokken. En dat terwijl de vertelling voor satire ook weer niet grappig of bijtend genoeg is. De toekomstschets is soms juist zouteloos: 'Iedereen verschanste zich in het schuttersputje van zijn eigen gelijk.'"

"Was de woede de hele tijd al een farce, onwaarachtig en vergeefs? Gaat KliFi eigenlijk over onmacht? Omdat de literatuur niet anders kán dan machteloze hulp bieden, omdat 'we' er niet in slagen ons te interesseren voor de harde werkelijkheid - ijdel als onze motieven zijn, gevoelig als we zijn voor retoriek, lekkere verhalen en kokette zinnetjes? Dan is KliFi ultiem cynisch."

De volledige recensie in NRC lees je hier.

Het Parool - geeft geen sterren

"De drenkelingen die nou eens te plat zijn, en dan weer overdreven begaafd, lijden aan het gebrek dat het hele boek verzwakt: simplisme. We zien het terug in de beschrijving van Jákobs vlucht uit Hongarije, die in een paar zinnen wordt afgedaan en waar hij zich vrijwel niks meer van herinnert, wat nogal ongeloofwaardig aandoet - en vooral als een gemiste kans. Maar ook het verlies van zijn geliefde vrouw of het verkrijgen van een vloeibaar narcoticum, voelen aan als haastige, nauwelijks uitgewerkte plotelementen.

Tot op zekere hoogte passen die vaart en speelsheid bij KliFi: het is geen dystopische roman van het grimmige soort. De combinatie van zware thema's en een lichte toon is bij vlagen vermakelijk, en Van Dis' even toegankelijke als sierlijke zinnen zitten, als altijd, vol achteloos rake formuleringen.

Maar als geheel is KliFi te weinig doordacht om - ook met een knipoog - iets raaks te zeggen over onze wereld, of over de Nederlandse republiek van 2030."

De volledige recensie in Het Parool lees je hier.

De Telegraaf - vier sterren

"De auteur verpakt zijn bezorgdheid in even lichtvoetige als knap geconstrueerde roman over een onafhankelijke geest die worstelt met zijn innerlijke stem, en zich, tegen zijn gewoonte in, verzet tegen 'misselijkmakende gehoorzaamheid' door een boek te schrijven. Want Jákob Hemmelbahn, wiens woning na de overstroming een vluchtoord voor kleurrijke Nederlanders is geworden, tekent hun verhalen op."

"Is Klifi, ondanks zware thematiek, een donker boek geworden? Nee, Van Dis verstaat de kunst om speels en tegendraads het 'nu' in kritisch perspectief te plaatsen. Geestig en spitsvondig is zijn woordenschat, beeldenrijk en associatief de (boeken)wereld waarin hij Jákob Hemmelbahn plaatst. Net als zijn 'roman-in-verhalen' In het buitengebied, uit 2017, toont van Dis zich een scherp observator van de tijdgeest."

De volledige recensie in De Telegraaf lees je hier.