De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft in augustus nieuw beleid op hoofdlijnen gereed om ongewenste omgangsvormen in de sector tegen te gaan, meldt de branchevereniging zaterdag aan NU.nl. Het project om dit te realiseren begint op 8 maart met een online bijeenkomst.

"Het traject is een vervolg op eerdere stappen die we hebben gezet, waaronder het opzetten van het meldpunt voor ongewenst gedrag Mores.online in 2018", aldus NAPK-directeur Mirjam Terpstra. "In de tussentijd delen we al uitkomsten met leden, waarmee zij aan de slag kunnen in hun eigen organisatie."

In het najaar organiseert de NAPK een conferentie over het ontwikkelde beleid. De branchevereniging met 125 aangesloten theater-, dans- en muziekgezelschappen doet dit bij voorkeur met publiek. Daarom wacht de NAPK de coronaontwikkelingen af, voordat een precieze datum volgt.

Volgens de NAPK is het nadrukkelijk de bedoeling dat de uitkomsten van het project tegen ongewenst gedrag ook gebruikt kunnen worden in de rest van de culturele sector. Daarom denkt een klankbordgroep die bestaat uit personen uit andere cultuursectoren mee.

'Veilige werkomstandigheden zijn de basis van een gezonde cultuursector'

"Veilige werkomstandigheden zijn de basis van een gezonde cultuursector die publiek in binnen- en buitenland kwaliteit biedt", licht Mirjam Moll toe tegen NU.nl. De directeur van de Museumvereniging is vanwege haar deelname aan het bestuur van Mores.online lid van de klankbordgroep binnen het NAPK-project.

Na de opkomst van de #metoo-beweging kwamen in binnen- en buitenland misstanden rond ongewenst gedrag aan het licht. Ook in de cultuursector haalden meerdere incidenten de publiciteit.