Jan Brokken was van plan zijn laatste boek ooit over zijn moeder te schrijven. De auteur van De zee van vroeger en De Vergelding is na het opschrijven van haar verhaal echter alweer bezig met iets anders, al kostte het project hem veel tijd en energie.

Dertig jaar lang liep Brokken rond met de brieven die zijn moeder aan zijn tante schreef in de tijd dat de familie op Celebes, nu het Indonesische Sulawesi, woonde. In gesprek met de Volkskrant vertelt hij dat hij jarenlang niks te maken wilde hebben met het voormalige Nederlands-Indië.

"Ik ben na de oorlog geboren, in 1949. Mijn ouders waren toen net terug in Nederland. Ik was de enige van het gezin die Indië niet kende. Ik had het gevoel er thuis niet bij te horen."

Door de brieven leerde hij echter hoe zijn ouders het leven op het eiland hebben ervaren en leerde hij hen nog beter kennen. Daarbij was het belangrijk afstand te kunnen nemen. "Bij het schrijven wordt een persoon altijd een personage. Je moet afstand nemen van de personen en de personages steentje voor steentje opbouwen. Anders gaan ze niet leven voor de lezer. Mijn moeder werd Olga, mijn vader Han. Dat zijn niet hun werkelijke namen."

Hoewel het boek lang op zich liet wachten, was het voor Brokken niet moeilijk om te schrijven. "Op het moment dat ik begon, was het alsof het dertig jaar had liggen rijpen. Het werd een ontdekkingsreis. Het is daarom niet alleen een verhaal over mijn moeder, maar ook over mensen die gefascineerd raken door de rijke beschaving die op de Indische eilanden aanwezig is. Het gaat over botanici, muziekvormen, religies, volken met een cultuur waar we nauwelijks bij kunnen en buitengewone taalgeleerden. Van al mijn boeken heb ik van dit boek zelf het meest geleerd."