Demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven trekt jaarlijks een half miljoen euro uit voor een commissie die verzoeken tot teruggave van koloniale cultuurgoederen uit de Rijkscollectie beoordeelt.

Van Engelshoven gaat gesprekken met Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden voeren over teruggave van de in Nederland aanwezige koloniale kunst. Kunst of objecten die daar zijn geroofd worden onvoorwaardelijk teruggegeven, als het land van herkomst dat wil.

Van Engelshoven komt hiermee tegemoet aan een advies van de Raad voor Cultuur. Het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media de Raad voor Cultuur adviseerde de cultuurminister om cultuurgoederen uit voormalige Nederlandse koloniën onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hierom vraagt.

"Het is goed nieuws dat het kabinet de aanbevelingen uit het advies onverkort overneemt", reageert de Raad voor Cultuur tegen NU.nl.

Ook niet geroofde cultuurgoederen mogelijk terug

Kunst en objecten die niet zijn geroofd - of waarvan dat niet duidelijk is - maar die wel een bijzondere betekenis voor het land van herkomst hebben, kunnen ook worden teruggegeven. Voor die objecten maakt de minister wel een 'belangenafweging'. Dat betekent dat ze ook de belangen van partijen in Nederland, zoals musea, meeneemt in het besluit.

Daarnaast gaat Van Engelshoven in gesprek met andere landen, over kunst die vanuit hun voormalige koloniën in Nederland is terechtgekomen. Ook voor die kunst maakt ze een belangenafweging, maar het "herstel van onrecht" moet hier net zo goed het uitgangspunt zijn. "In dit geval is het onrecht niet door Nederland veroorzaakt, maar is Nederland als huidige eigenaar van de objecten wel de enige om dit onrecht te herstellen."

Met deze plannen neemt de minister het advies over dat de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties in oktober uitbracht. Daarin staat dat Nederland geroofde kunst "zonder voorwaarden" terug moet geven. Geroofde cultuurgoederen horen inderdaad niet in de Rijkscollectie thuis, stelt de minister vrijdag in een reactie op het rapport. "Als een land dat wil, geven we het terug."