Het demissionaire kabinet heeft vrijdag beloofd geroofde cultuurgoederen uit voormalige koloniale gebieden die zich in de Rijkscollectie bevinden terug te geven als een land daarom vraagt. Ook erkent het kabinet dat de oorspronkelijke bevolking van de voormalige koloniale gebieden onrecht is aangedaan door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen.

In oktober adviseerde de Raad voor Cultuur minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) om cultuurgoederen uit voormalige Nederlandse koloniën onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hierom vraagt.

"Ik vind het belangrijk dat de koloniale collecties toegankelijk zijn en vanuit verschillende perspectieven de daaraan verbonden verhalen vertellen", reageert Van Engelshoven vrijdag. "Dit kan ook een pijnlijke confrontatie met het onrecht uit ons verleden betekenen, een onrecht dat zich soms nog dagelijks laat navoelen. Geroofde cultuurgoederen horen daarbij niet in de Rijkscollectie thuis."

Het kabinet wil in samenwerking met voorheen gekoloniseerde landen zorgen voor teruggave van cultuurgoederen aan landen van herkomst. Daarvoor wordt een onafhankelijke beoordelingscommissie in het leven geroepen.

"Het is goed nieuws dat het kabinet de aanbevelingen uit het advies onverkort overneemt", reageert de Raad voor Cultuur tegen NU.nl.

21 musea beheren koloniale cultuurgoederen zonder instemming eigenaar

In oktober meldde NU.nl dat 21 Nederlandse musea die een enquête van de Museumvereniging hebben ingevuld, zeggen te weten dat ze koloniale cultuurgoederen beheren die zonder instemming van de voormalige eigenaar zijn verworven. "Dit historisch onrecht is zichtbaar in de koloniale collecties die vandaag de dag in de Nederlandse musea te zien zijn", aldus de Raad voor Cultuur hierover.

Slechts 10 procent van de 115 musea die in februari en maart 2020 een reactie gaven op een enquête van de Museumvereniging zegt een goed overzicht te hebben van de herkomst van de koloniale cultuurgoederen die ze beheren.

De Raad voor Cultuur meldde in oktober op vragen van NU.nl dat Nederlandse musea die koloniale objecten in hun bezit hebben nu niet ineens in een kwaad daglicht komen te staan. "De musea zijn vaak niet zelf eigenaar van de collectie die ze beheren", aldus de woordvoerder van de Raad. "Het is juist goed dat dit probleem nu onderkend wordt."