Na de val van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire belooft het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) vrijdag door te gaan met economische steun aan de door de coronacrisis getroffen cultuursector.

"Rondom corona gaat het kabinet door", aldus een woordvoerder van demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven tegen NU.nl. "Dus ook met economische steun." OCW verwijst ook naar de verklaring van demissionair premier Mark Rutte over het aftreden van het kabinet.

Vrijdag lieten brancheorganisaties uit de cultuursector aan NU.nl weten zich na de val van het kabinet Rutte III zorgen te maken over de coronasteun aan de sector. "Dit maakt de politieke besluitvorming complexer om de culturele sector uitzicht te bieden op noodsteun, ook na 30 juni", stelt directeur van de Museumvereniging Mirjam Moll. De noodsteun voor de culturele sector is officieel toegezegd tot die datum.

Jan Zoet, directeur van brancheorganisatie Kunsten '92, die de uit ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties bestaande Taskforce Culturele en Creatieve Sector voorzit, is het met Moll eens. "Het is belangrijk en noodzakelijk dat het kabinet op dit domein missionair blijft, en dus controversiële onderwerpen kan behandelen, zodat de besluitvorming die nodig is om de culturele en creatieve sector overeind te houden ook daadwerkelijk plaatsvindt."

De taskforce riep dinsdag het kabinet op om uitzicht te bieden op noodsteun na 30 juni en de totstandkoming van een garantiefonds voor festivals en evenementen.

In de praktijk betekent de val van een kabinet dat de demissionaire bewindslieden alleen besluiten nemen over urgente onderwerpen waar flinke eensgezindheid over bestaat in de Kamer, zoals de aanpak van de coronacrisis.

Besluit over geld voor herkomstonderzoek naziroofkunst gepland in voorjaar

In december bleek dat het ministerie van OCW geen geld heeft voor herkomstonderzoek naar naziroofkunst. "We hopen in het voorjaar van 2021 binnen het kabinet een besluit te nemen over het al dan niet betalen van het bedrag", liet het ministerie toen weten aan NU.nl.

NU.nl is in afwachting van een reactie van het ministerie op wat de val van het kabinet betekent voor de besluitvorming over de ongeveer 3 miljoen euro over vier jaar die nodig is voor het herkomstonderzoek.