Eric van Eerdenburg is blij dat er straks een coronavaccinatiebewijs beschikbaar is, maar zegt dat hij als Lowlands-directeur bezoekers juridisch gezien niet kan verplichten dit bij de ingang te tonen. "Dat is iets wat de overheid ons zou moeten verplichten", zegt hij tegen NU.nl.

Van Eerdenburg zegt dat hij ervan uitgaat dat Lowlands in augustus 2021 gewoon zal doorgaan. Het programma voor het evenement is ook grotendeels rond. Toch volgt hij de ontwikkelingen rondom het vaccinatiebewijs nauwlettend.

"Het vaccinatiebewijs wordt, naar wat ik nu gehoord heb, gekoppeld aan je DigiD. Ik weet niet precies hoe dat er uiteindelijk uit komt te zien. Maar stel dat het om een bewijs gaat dat je middels een klein scherm aan de toegangspoort laat zien, is dat dan echt zo'n gevoelige privacykwestie? Er is iets heel serieus aan de hand. Als je nu ziet hoe erg de zorg belast wordt en hoe lang dit al voortduurt."

Of je bezoekers mag gaan weigeren zonder vaccinatiebewijs is een hele andere vraag, benadrukt Van Eerdenburg.

"Dat is niet iets wat wij kunnen eisen, dat is iets wat de overheid ons dan gaat opleggen. Wij houden ons aan de voorwaarden die in de vergunningverlening staan. Die behelzen bijvoorbeeld ook dat er voldoende, schone sanitaire faciliteiten aanwezig moeten zijn op het terrein. Op zich acht ik het wel voor mogelijk dat een vaccinatiebewijs een aanvullende vergunningseis wordt. Maar dat is koffiedik kijken."

Met een vaccinatiebewijs eerder het festivalterrein op

Maar Van Eerdenburg zou zich sowieso kunnen voorstellen dat het vaccinatiebewijs nieuwe mogelijkheden aan de toegangspoorten kan bieden.

"Het kan zo zijn dat je met een vaccinatiebewijs via rij één snel naar binnen kunt en je in rij twee een sneltest moet ondergaan, voordat je het terrein op gaat."

Naast de komst van het vaccinatiebewijs is Van Eerdenburg blij dat de Tweede Kamer zich gaat buigen over een noodfonds waarmee festivalorganisaties gecompenseerd kunnen worden, mochten hun evenementen ook in 2021 geen doorgang vinden.

"Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, red.) heeft naar het voorbeeld van de Duitse regering gezegd dat er geld vrijgemaakt moet worden als een soort garantiefonds. Wij moeten aan het begin van het nieuwe jaar echt beginnen en dat gaat geld kosten. Als we dan weer moeten stoppen, wordt het echt een drama. Het voorstel is nog niet door de kamer, maar ze heeft het gedaan en het voorbeeld van de Duitsers lijkt positief te zijn ontvangen."

Mocht het voorstel worden aangenomen, gaan de champagneflessen in huize Van Eerdenburg nog niet open. "Die kurken gaan er pas vanaf als we zeker weten dat Lowlands volgend jaar plaats zal vinden."