Een samenwerkingsverband van musea en universiteiten gaat grootschalig onderzoek doen naar wat er met objecten uit koloniale collecties moet gebeuren, meldt Trouw maandag.

"We willen proberen algemene richtsnoeren te bedenken, samen met partners in herkomstlanden, voor wat je met hele categorieën objecten zou kunnen doen", aldus Susan Legêne, die als hoogleraar politieke geschiedenis aan de Amsterdamse Vrije Universiteit bij het project betrokken is.

Het onderzoek zal ruim vier jaar in beslag nemen. Met 3,5 miljoen euro subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en 1 miljoen euro van deelnemende organisaties zullen volgens Trouw zo'n elf wetenschappers worden aangesteld om collecties van in totaal negen musea te inventariseren en onder te brengen in publieke databestanden.

Het Museum Volkenkunde in Leiden en het Tropenmuseum in Amsterdam, maar ook het Arnhemse Museum Bronbeek en het Amsterdamse Rijksmuseum doen mee. Omdat het onderzoek ook gaat over menselijke resten en objecten die ooit zijn vergaard voor wetenschappelijk onderzoek, worden ook collecties van het Museum Vrolik (van het Amsterdamse UMC-ziekenhuis), en het Utrechtse en Groninger Universiteitsmuseum onder de loep genomen.

Het samenwerkingsverband dat opereert onder de projectnaam Pressing Matter, omvat ook een cultureel centrum uit Amsterdam-Zuidoost en musea en universiteiten uit Indonesië. Een aanzienlijk deel van koloniale objecten in Nederland is uit die voormalige Nederlandse kolonie afkomstig.

Minister kreeg advies om koloniale cultuurgoederen zo snel mogelijk terug te geven

In oktober kreeg minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Raad voor Cultuur, het wettelijk adviesorgaan van het kabinet, het advies om koloniale cultuurgoederen zo snel mogelijk terug te geven.

In diezelfde maand bleek dat 21 Nederlandse musea zeggen te weten dat ze koloniale cultuurgoederen beheren die zonder instemming van de voormalige eigenaar zijn verworven. Ook bleek in sommige gevallen dat certificaten van de door musea aangekochte cultuurgoederen vervalst zijn.