Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) kan niet garanderen dat 150 miljoen euro aan coronasteun, die vanaf 2021 via gemeenten verdeeld wordt, ook daadwerkelijk bij makers en instellingen in de cultuursector terechtkomt. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister dinsdag in gesprek met NU.nl.

Het kabinet liet maandag weten dat het tweede steunpakket voor de cultuursector - waar de 150 miljoen onderdeel van is - bij de makers in de culturele sector moet terechtkomen.

Het bedrag van 150 miljoen euro is echter niet geoormerkt en hoeft niet te worden uitgegeven aan de ondersteuning van cultuurinstellingen. Daardoor kunnen gemeenten het geld in theorie ook voor andere doeleinden gebruiken.

"Het ministerie van OCW heeft na onderzoek en overleg met medeoverheden voor de constructie zonder oormerking gekozen om gemeenten niet met onnodige administratieve lasten op te zadelen", laat van Engelshoven weten. "Ik ga ervan uit dat gemeenten de gelden ook voor cultuur zullen inzetten, omdat de nood in de culturele en creatieve sector hoog is."

Oormerken betekent volgens de minister minder vrijheid voor de gemeenten, omdat het ministerie dan precies moet aangeven waar het geld voor bedoeld is. Dat is volgens haar juist niet de bedoeling, omdat dit het goed terechtkomen van de coronasteun alleen maar zou vertragen.

Cultuursector bezorgd over gebrek aan verplichting

Zowel de Museumvereniging als koepelorganisatie Kunsten '92 is bezorgd over het feit dat gemeenten het geld in principe voor andere doeleinden kunnen gebruiken.

"Wij vinden het belangrijk dat het geld ook echt terechtkomt bij kunstenaars en kunstinstellingen", zegt voorzitter Jan Zoet van de koepelorganisatie tegen NU.nl. "De gemeenten zijn de grootste financier van culturele instellingen, maar hebben door de coronacrisis zelf ook te kampen met veel financiële problemen."

'Vertrouwen in gemeenten, maar oormerking biedt helderheid'

"Als je cultuur breed opvat, kunnen gemeenten met dit geld ook bijvoorbeeld het vastgoedbedrijf compenseren voor gemiste huurinkomsten uit de cultuursector. We hebben vertrouwen in de goede bedoelingen van gemeenten, maar oormerking zorgt wel voor helderheid en duidelijkheid", aldus Zoet.

De Raad voor Cultuur krijgt signalen dat de sector vreest voor dit scenario, laat het adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media dinsdag aan NU.nl weten. Een dag eerder zei voorzitter Marijke van Hees van de Raad voor Cultuur tegen de Volkskrant te hopen dat gemeenten het geld niet gebruiken om het gat op te vullen van de uitgestelde huur van culturele instellingen.

Museumvereniging doet oproep aan Tweede Kamer

De Museumvereniging laat aan NU.nl weten zich te blijven inspannen om de 150 miljoen euro coronasteun gegarandeerd ten goede te laten komen aan musea en andere culturele instellingen.

"Door een doeluitkering wordt voorkomen dat de noodsteun in de algemene middelen van gemeenten verdwijnt. Daarom roepen wij de Tweede Kamer daartoe op", aldus directeur Mirjam Moll van de branchevereniging. "Alleen dan is zeker dat het geld ook daar terechtkomt waar het voor bedoeld is."

Vereniging Nederlandse Gemeenten: Zorgen zijn niet terecht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de zorgen vanuit de cultuursector onterecht en onderschrijft het argument van Van Engelshoven over administratieve rompslomp.

"Gemeenten doen er alles aan om geld ook daadwerkelijk daar te laten terechtkomen waar het bedoeld is", zegt een VNG-woordvoerder tegen NU.nl. "Wij kunnen ons niet voorstellen dat het in dit geval anders zou gaan."

"Gemeenten zijn met 2 miljard euro de grootste subsidieverstrekker aan de culturele sector. Het is juist in ons belang en dat van onze inwoners om culturele instellingen te behouden."