De Raad voor Cultuur wil om het cultuuraanbod te vernieuwen en een nieuw publiek te bereiken de eerstvolgende rijkssubsidieperiode laten verlengen tot 2026 of 2027. Dat meldt het adviesorgaan in het adviesrapport Onderweg naar overmorgen, over de weerbaarheid van de culturele sector tijdens de coronacrisis, dat maandag aan het kabinet aangeboden werd.

De eerstvolgende rijkssubsidieperiode loopt nu van 2021 tot 2024. Verlenging geeft volgens het adviesorgaan verstrekkers van overheidssubsidies in de culturele sector de tijd en gelegenheid om het subsidiebestel beter in te richten.

Hierdoor maken de makers van vernieuwende producties in de toekomst meer kans op subsidies. Deze vernieuwing van de cultuursector moet op termijn leiden tot het aanboren van een nieuw publiek.

Volgens het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media staat het huidige bestel de toekenning van subsidies aan vernieuwende culturele producties in de weg.

'Vernieuwend cultuuraanbod niet binnen huidige subsidiekaders'

"Steeds meer makers gaan over grenzen van hun genres heen", aldus Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur, in een toelichting aan NU.nl. "Dit levert interessante artistieke nieuwe voorstellingen en presentaties op, waar je soms ook nieuw publiek mee kunt aanspreken. Maar de subsidieregeling kijkt naar het specifieke genre."

"Door corona zie je ook dat de schaal en omvang van voorstellingen verandert. In toenemende mate speelt de locatie van theaters een rol in producties. Daar moet het subsidiebestel beter op in kunnen spelen."

De Raad voor Cultuur heeft gemerkt dat cultuurmakers er door de coronacrisis moeilijker in slagen om hun reguliere publiek voorstellingen te laten bezoeken. De inkomsten lopen bovendien terug door de coronamaatregelen. Daarom is het volgens het adviesorgaan voor culturele instellingen van belang om via vernieuwing een nieuw, lokaler publiek aan te boren.

Maximaal aantal plekken is knelpunt in huidig bestel

Bij het toekennen van subsidies heeft de Raad voor Cultuur in de huidige situatie te maken met een maximum aantal plekken per cultuurgenre. Het Groningse dansgezelschap Club Guy & Roni kreeg hierdoor in juni van de Raad de voorkeur boven het Scapino Ballet, terwijl beide dansgezelschappen voldeden aan de eisen voor rijkssubsidie.

Vanwege de krapte heeft de Raad in juni bij het toewijzen van de subsidieaanvragen voor rijkssubsidies geografische spreiding laten meespelen in haar advies. In sommige gevallen hebben cultuurinstellingen in het noorden, oosten en zuiden van Nederland voorrang gekregen boven instellingen in de Randstadprovincies met een eveneens positieve beoordeling.

'Problemen culturele sector door coronacrisis extra blootgelegd'

Volgens de Raad voor Cultuur heeft de culturele sector in de huidige situatie problemen op onder meer de gebieden "verdienvermogen en samenwerking tussen investerende overheden". Die zijn volgens het adviesorgaan door de coronacrisis extra blootgelegd.

De culturele sector is volgens de Raad "onevenredig hard" getroffen door de coronacrisis. In september meldde NU.nl dat de culturele sector tussen juli en september relatief het grootste omzetverlies heeft gemeld bij UWV.