Het kabinet heeft maandag strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo mogen bijna nergens meer dan dertig bezoekers binnen zijn. De cultuursector toont in gesprek met NU.nl begrip voor de maatregelen die de sector raken, maar hoopt ook op uitzonderingen.

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals: 'Begrip'

"Deze maatregelen zijn een stap achteruit, maar we hebben er in de huidige omstandigheden begrip voor", reageert Berend Schans, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). "Ik kan me niet voorstellen dat de overheid dit graag doet. Het kabinet ziet ook in dat de culturele sector belangrijk is en heeft ons eerder tijdens de coronacrisis goed geholpen."

"Ik kan me voorstellen dat culturele instellingen een uitzonderingspositie zullen krijgen voor wat betreft de programmering die al staat ingepland. Minister Van Engelshoven zei laatst nog over het coronavirus dat er geen veiligere sector is dan de culturele sector. Als er onderzoek gedaan wordt, dan vermoed ik dat dat ook zal blijken."

"Bij eerdere maatregelen werden we in een vroeg stadium meegenomen door het kabinet. Dat is nu niet gebeurd. Namens de poppodia en festivals zullen we ons geluid blijven laten horen in Den Haag."

Museumvereniging: 'Passende steun blijft van belang'

"De volksgezondheid staat voorop en daarom heeft de Museumvereniging begrip voor de strengere corona maatregelen", reageert de brancheorganisatie met ruim vierhonderd aangesloten musea. "We waarderen enorm dat medewerkers, vrijwilligers en bezoekers het museumprotocol volgen."

"Daarmee helpen ze iedereen deze crisis zo goed mogelijk door te komen. We vertrouwen erop dat zij ook weer volop meewerken aan het naleven van de strengere voorschriften."

"Een verandering voor bezoekers is dat reserveren nu weer verplicht is in alle musea. Ook zullen bezoekers hun reisbewegingen beperken. Ondertussen doen musea hun best er ook online voor bezoekers te zijn. Daarin hebben musea zich enorm ontwikkeld, en die ontwikkeling zal zich voortzetten."

"Verder blijft het van belang dat Rijk, provincies en gemeentes oog houden voor passende steun voor alle musea, ongeacht hun grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Om er samen voor te zorgen dat een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is, toegankelijk blijft, nu en in de toekomst. Want alleen samen vertellen musea het hele, actuele verhaal van onze steeds veranderende samenleving."

Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters: 'Slecht vooruitzicht'

"Door deze maatregelen mogen we maar dertig mensen per bioscoopzaal toelaten", geeft directeur Gulian Nolthenius namens de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) een reactie. "Dat is volstrekt onvoldoende voor de bioscopen om rendabel te zijn."

"Het is zelfs minder dan de vijftig personen die eerder waren toegestaan. En ook dat was al dik verliesgevend. Als NVBF hopen we dat de bioscopen op korte termijn van de veiligheidsregio's een uitzonderingspositie krijgen op de nieuwe maatregelen."

"Deze maatregelen gelden vooralsnog voor drie weken, maar ik voorzie dat ze zullen worden verlengd. De vooruitzichten zijn daarom erg slecht voor de bioscoopsector."

Vereniging Vrije Theater Producenten: 'Sprankje hoop'

"Deze nieuwe maatregelen zijn voor iedereen naar", aldus Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theater Producenten. "Toch putten wij een sprankje hoop uit het feit dat de theaters hebben bewezen dat ze veilig kunnen opereren."

"Daarom zien wij geen onmiddellijke consequenties voor de theaters. Hoewel het qua bezoekersaantal zal gaan meewegen dat theaterbezoekers niet zomaar bepaalde steden mogen aandoen."

"Er zijn uitzonderingen mogelijk voor panden met een groot cultureel belang. We hebben begrepen dat ook de theaters die de afgelopen maanden hebben gedraaid een uitzonderingspositie kunnen krijgen. Stage Entertainment en de producent van Soldaat van Oranje hebben een eigen theater en ik verwacht dat zij door kunnen. Ook de andere theaters hebben de afgelopen tijd bewezen dat ze dat aankunnen."

Belangenorganisatie Kunsten '92: 'Noodzakelijk'

"Natuurlijk zijn dit geen fijne berichten", aldus Jan Zoet, voorzitter van belangenorganisatie Kunsten '92. "Maar we moeten dit virus, ondanks de grote schade voor velen in onze sector, samen te lijf gaan."

"Het is positief dat de maatregelen genuanceerd zijn. Wij zijn op dit moment bezig ons op de hoogte te stellen van welke onderdelen van de cultuursector onder 'doorstroomlocaties' (waar het maximum aantal bezoekers afhangt van de grootte van een gebouw, red.) vallen."

"Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben we vernomen dat ook theaters die voldoen aan de protocollen van de veiligheidsregio's tot doorstroomlocaties worden gerekend. We hebben binnenkort contact met het ministerie om dit bevestigd te krijgen."

"Het is goed dat er voor cultuurinstellingen de mogelijkheid is om ontheffing te verkrijgen als er goed functionerende protocollen zijn. Belangrijk is dan wel dat de veiligheidsregio's die ontheffing snel verlenen, zodat ook de deze week geplande concerten en voorstellingen doorgang kunnen vinden."