De taskforce culturele en creatieve sector vindt de manier waarop omzet wordt bepaald niet passend voor de coronasteun aan de culturele sector. Subsidie moet niet meetellen, schrijft de taskforce maandag in een brief aan het kabinet.

"Door het meetellen van subsidie als omzet worden instellingen beperkt in hun beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en zijn medeoverheden terughoudend in noodsteun", aldus de uit ruim honderd belangenorganisaties uit de cultuursector bestaande taskforce.

Werkgevers krijgen via de NOW maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed als ze als gevolg van de coronacrisis minimaal 20 procent omzetverlies verwachten.

"De regeling houdt in onvoldoende mate rekening met seizoensinvloeden", beoordeelt de taskforce de NOW. "Evenmin houdt de regeling rekening met de daling van de auteursrechtinkomsten voor makers, onder meer door 30 à 40 procent verminderde afdracht van bijvoorbeeld horeca en podia. Juist deze inkomsten zouden als omzet aangemerkt moeten worden."

'Meer maatwerk noodzakelijk'

Het samenwerkingsverband van de belangenorganisaties onderkent dat generieke steunmaatregelen zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), NOW en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) "onontbeerlijk" zijn voor de culturele en creatieve sector om te overleven. De taskforce pleit echter voor meer maatwerk.

Een regeling die vergelijkbaar is met de startersregeling zzp van het UWV om vanuit de WW een bedrijf te starten, biedt volgens de taskforce mogelijk uitkomst. Hetzelfde zou gelden voor meer coulance rond de NOW en de TVL, om saneringen door bedrijven en het stoppen van de bedrijfsvoering door zzp'er in de culturele sector te voorkomen.

Cultuursector had relatief grootste omzetdaling door coronacrisis

In april berekende de taskforce dat het totale omzetverlies van de culturele sector door de coronacrisis tot 1 juni zou uitkomen op 969 miljoen euro. In september ontdekte NU.nl dat de culturele sector met een omzetdaling van 62 procent tussen juli en begin september van alle sectoren relatief het grootste omzetverlies bij het UWV heeft gemeld.

In april trok het kabinet 300 miljoen euro extra uit om de sector te ondersteunen. Daar kwam in augustus nog eens 482 miljoen euro bij.

Belangenorganisatie Kunsten '92 is blij met de steun vanuit de overheid. "Maar we vrezen wel dat veel potentieel en talent de sector zal verlaten", liet voorzitter Jan Zoet van de belangenvereniging in september aan NU.nl weten.