De Raad voor Cultuur adviseert minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) om op korte termijn de coronamaatregelen in de culturele en creatieve sector te versoepelen. Het adviesorgaan pleit maandag in een brief voor een aanpak per regio.

Het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media wijst erop dat in omringende landen de maatregelen rond de culturele sector met succes zijn verzacht.

Volgens de Raad zou in de veiligheidsregio's "waar de besmettingsgraad zich gunstig ontwikkelt, als eerste meer ruimte voor een hogere zaalbezetting kunnen worden gecreëerd".

De Raad vermoedt dat een hogere zaalbezetting voor de cultuursector kan leiden tot het makkelijker terugverdienen van gemaakte kosten. Het adviesorgaan wijst op berichtgeving door NU.nl dat de cultuursector tussen juli en begin september met 62 procent het relatief grootste omzetverlies heeft gemeld bij het UWV.

'Steun ook ongesubsidieerde instellingen'

In de brief aan Van Engelshoven adviseert de Raad de minister om de 482 miljoen euro waaruit het tweede steunpakket aan de culturele sector bestaat "ten goede te laten komen aan gesubsidieerde én ongesubsidieerde instellingen". De ongesubsidieerde cultuurinstellingen teren volgens het adviesorgaan in op hun vermogen en kunnen hierdoor in tegenstelling tot hun gesubsidieerde sectorgenoten "geen andere dingen proberen".

Het adviesorgaan wijst erop dat ongesubsidieerde producenten verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van het aanbod op de Nederlandse podia. De Vereniging Vrije Theater Producenten onderschreef dit in april in gesprek met NU.nl.

Eerste versoepelingen waren in juli

In juni maakte het kabinet bekend dat de coronamaatregelen per 1 juli meer versoepeld zouden worden dan aanvankelijk werd gedacht. Zo kondigde het kabinet aan dat er per 1 juli geen bovengrens meer zou gelden voor het maximaal toegestane aantal mensen dat ergens bijeenkomt.

Acteurs en dansers vielen tot 1 juli onder de anderhalvemeterregel maar voor die beroepen werd vanaf die datum een uitzondering gemaakt. Ook festivals konden in principe weer vanaf 1 juli georganiseerd worden.