Het online verzet tegen racisme, seksisme en homohaat is voor schrijver en oud-politicus Tofik Dibi aanleiding geweest voor een nieuw boek. In een interview met de Volkskrant vertelt hij vrijdag hoe hij zijn belevingen vertaalde naar Het monster van Wokeness.

Het nieuwe boek gaat over journaliste Kawtar, die op Twitter een felle strijd voor gelijkwaardigheid aangaat. Dibi's idee ontstond in 2016, toen er online steeds meer verzet kwam tegen sociale ongelijkheid. "Ze gaven de witte Nederlander, de witte mens, ervan langs", aldus Dibi over zogenoemde social justice warriors (sjw'ers).

"Het begin van wat nog steeds aan de hand is: er is een afrekening gaande. Een afrekening met de witte dominante blik. Een afrekening met niet alleen rechts, maar ook met links en het politieke midden."

'Verwarrend dat ik als verrader werd gezien'

De schrijver merkte hoe dat ook de verkeerde kant op sloeg. Hij noemt de columns van Meester Bart in Trouw; een schoolmeester die schreef over zijn belevenissen in een multiculturele klas. "Het werd eliteracisme genoemd. Ik ging uit van de goede bedoelingen van Meester Bart, dus ik bemoeide me ermee, vond dat hij te fel werd aangevallen."

Dibi kreeg vervolgens zelf kritiek, omdat hij als persoon van kleur niet loyaal genoeg zou zijn. "Ik vond het verwarrend dat ik blijkbaar een kant moest kiezen en dat ik, als ik de kant van Meester Bart koos, door activisten als een verrader werd gezien."

Mening meer bijgesteld

Aanvankelijk vond Dibi dat sjw'ers op hun toon moesten letten en zich niet moesten richten op witte mensen met goede bedoelingen. De schrijver wil daarnaast met zijn boek ook waarschuwen voor het gevaar van doorgeschoten activisme. Online zou er meer ruimte moeten zijn voor kritiek, zodat mensen kunnen leren in plaats van direct afgebrand te worden.

De schrijver stelde zijn mening na verloop van tijd wel iets bij. "Ik vond kindness het hoogste goed", vertelt Dibi. "Dat vind ik niet meer. Ik heb me inmiddels gerealiseerd dat instituties, politieke partijen of machthebbers pas tot actie overgaan als er iets op het spel staat. Als ze niet bang zijn, verandert er niks. [...] Ik zou nu dus nooit meer aan tone policing doen."

Dibi zegt dat de eerste versie van zijn boek een te makkelijke aanklacht tegen sjw'ers was. Kawtar was daarin 'een genadeloze bitch'. "Het is nu eerlijker, met meer oog voor haar intenties. Pas vorig jaar heb ik me gerealiseerd dat we de veranderingen die we nu zien, voor een deel te danken hebben aan dit soort mensen. Ik ben met een mildere blik gaan kijken. Ik hoef ze niet allemaal aardig te vinden en ik vind dat niemand verheven is boven kritiek, maar hun activisme is belangrijk."