Ruim de helft van de subsidieaanvragen door muziek- en theatergezelschappen bij het Fonds Podiumkunsten is afgewezen. Meer dan tweehonderd instellingen vroegen een subsidie aan.

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidie aan theater-, muziek- en dansgezelschappen. Dit fonds had 17 miljoen euro beschikbaar, terwijl er voor 50 miljoen euro werd aangevraagd.

Opvallend veel muziek- en theatergezelschappen grepen daardoor naast de subsidie. Van de 202 subsidieaanvragen werden er dit jaar 78 gehonoreerd. Dat is iets minder dan 40 procent van het totaal en een derde minder dan er de afgelopen vier jaar subsidie kregen, toen er nog 112 aanvragen werden gehonoreerd.

Onder meer theatergezelschap Dood Paard, zangeres Wende Snijders, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw en Sinfonia Rotterdam kunnen de komende jaren niet op financiële steun van het fonds rekenen.

Aanvragen beoordeeld voor coronacrisis

De aanvragen zijn beoordeeld op 2 maart van dit jaar, enkele weken voor in Nederland de coronacrisis uitbrak.

De directeur van het Fonds Podiumkunsten, Henriëtte Post, vertelt aan NOS dat een evaluatie van de toegekende aanvragen zal plaatsvinden: "Wij gaan daarom met alle gehonoreerde aanvragers kijken of en hoe de effecten van COVID-19 de ingediende plannen beïnvloeden en welke aanpassingen nodig zijn."