Het Mondriaan Fonds heeft minder geld toegekend aan regionale musea dan er oorspronkelijk was uitgetrokken. Van de beschikbare 16 miljoen euro aanvullende compensatie werd 11,6 miljoen euro besteed, antwoordt het publieke stimuleringsfonds vrijdag in reactie op vragen door NU.nl.

Met de compensatieregeling matcht Het Mondriaan Fonds bijdragen van gemeenten en provincies. Regionale musea met meer dan 100.000 jaarlijkse betalende bezoekers, konden tot 10 juli een aanvraag indienen. Dertig regionale musea maakten daar gebruik van. Bij 28 instanties werd er een bedrag toegekend.

Dat er 4,4 miljoen euro minder is toegekend dan gepland, heeft volgens een woordvoerder van het Mondriaan Fonds "in de meeste gevallen te maken met het feit dat een toekenning niet hoger mag zijn dan het steunbedrag dat de gemeente of provincie heeft toegezegd".

Volgens het Mondriaan Fonds zijn via de zogenoemde 'Compensatieregeling Coronacrisis Musea' voor in totaal 15 miljoen euro aanvragen gedaan voor financiële steun. Ook dit totaalbedrag is lager dan het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gestelde budget.

Steunbedrag beschikbaar gesteld door Ministerie OC&W

Het via het Mondriaan Fonds te verdelen bedrag van 16 miljoen euro voor de compensatieregeling is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Het bedrag is onderdeel van de 300 miljoen euro die het kabinet extra beschikbaar heeft gesteld om de cultuursector te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Steun voor onder meer Stedelijk Museum Amsterdam en Kunstmuseum Den Haag

Onder de musea die een bijdrage ontvangen zijn het Stedelijk Museum Amsterdam, het Maritiem Museum Rotterdam, Het Eindhovense Van Abbemuseum, het Design Museum Den Bosch en het Kunstmuseum Den Haag.

Particuliere musea kwamen niet in aanmerking voor compensatie. Hetzelfde geldt voor musea die geen financiële steun hebben ontvangen van een gemeente of provincie.

Frans Hals Museum: 'Deze steun cruciaal voor ons voortbestaan'

Het Frans Hals Museum ontving 707.999 euro coronasteun, waar het 788.366 euro had aangevraagd. "Daar zijn we heel blij mee" reageert Margot Gerené, adjunct-directeur ad interim van het Haarlemse museum, tegen NU.nl op de toegekende extra financiële steun. "Dit is cruciaal voor het voortbestaan van ons museum."

"Het Frans Hals Museum stond er financieel al langer niet al te best voor. We noemen onszelf een coronapatiënt met onderliggend lijden. Met deze steun kunnen we de verliezen van 2020 dekken."

Museumvereniging pleitte voor passender steunpakket musea

De Museumvereniging beoordeelde in juli de 300 miljoen euro extra kabinetssteun aan de cultuursector als "waardevol, maar komt aan een beperkt aantal musea ten goede". De brancheorganisatie pleitte "voor een passender steunpakket voor alle musea".

Een woordvoerder van de Museumvereniging laat aan NU.nl weten dat "het wat vroeg is om te reageren" op het niet volledig benutten van het budget voor musea met meer dan 100.000 jaarlijkse betalende bezoekers. "Het Mondriaan Fonds is nog bezig met de regelingen voor musea."

Mondriaan Fonds geeft uit eigen middelen 1,8 miljoen coronasteun

Het Mondriaan Fonds heeft, als aanvulling op de 300 miljoen overheidssteun voor de culturele sector, uit eigen middelen de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 - 100.000 bezoekers opgesteld voor musea met gemiddeld tussen de 40.000 en 100.000 betalende bezoekers per jaar. Musea die onder deze regeling een aanvraag doen, kunnen maximaal 60.000 euro compensatie krijgen uit het beschikbare budget van 1,8 miljoen euro.

"De regeling binnen het steunpakket van OC&W geldt voor grotere musea maar ook de kleinere musea zijn door de coronacrisis in problemen gekomen", licht een woordvoerder van het Mondriaan Fonds de coronasteun aan musea uit eigen middelen toe aan NU.nl. "We verwachten in september een besluit te hebben genomen over de toekenningen via onze eigen compensatieregeling."