De culturele en creatieve sector heeft woensdag een brief (pdf) ingediend bij de Tweede Kamer. De brief, die ook is gericht aan de ministers van vijf ministeries, bevat een vijf punten tellend herstelplan om de sector weer op gang te helpen tijdens de coronacrisis.

In het herstelplan adviseren de ondertekenaars van de brief onder meer een verlenging van de crisishulp aan de cultuursector. Ook het oprichten van een herstelfonds en meer duidelijkheid over heropening van onderdelen van de sector zijn aanbevelingen.

Het herstelplan heeft de steun van 111 branche- en beroepsverenigingen uit onder meer de wereld van theater, muziek, dans, film, musea, festivals, monumenten, beeldende kunst en letteren.

Onderzoekers van SiRM en Berenschot berekenden in opdracht van een taskforce onder aanvoering van belangenvereniging Kunsten '92 de omzetderving door de coronacrisis voor de cultuursector. Het onderzoek concludeert volgens de belangenvereniging dat er na de 600 miljoen euro reeds beloofde overheidssteun nog 2 miljard inkomstenderving resteert voor de sector.

De vijf punten uit het herstelplan van de cultuursector

  • Verleng na 1 oktober alle crisishulp: de inkomensondersteuning voor ondernemingen en zzp'ers. Ontsla gesubsidieerde instellingen van het nakomen van prestatieafspraken over aantal voorstellingen of bezoekers.
  • Stel 240 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten zodat zij huren kwijt kunnen schelden voor de maanden maart, april en mei, toen de deuren van het culturele leven gedwongen dicht waren.
  • Richt een investeringsfonds op zodat culturele instellingen die hebben ingeteerd op hun buffers, weer nieuwe opdrachten en producties in gang kunnen zetten. Ook geschikt voor het afdekken van risico's die verzekeraars niet meer nemen, zoals het afgelasten van evenementen wegens een virusuitbraak.
  • Verruim mogelijkheden om belastingvriendelijk geld te doneren of kunst aan te kopen.
  • Geef reëel vooruitzicht op heropening. De culturele sector kan moeilijk plannen, nu onduidelijk is wat de regels vanaf september zijn.

Joop van den Ende miste gemeenschappelijke visie bij sector

Zondag zei Joop van den Ende dat hij tijdens de coronacrisis een gemeenschappelijke visie miste bij de de kunst- en cultuurwereld in Nederland. De grote speler in de musicalwereld vond het wel bijzonder dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een extra noodpakket van 300 miljoen euro ter beschikking stelde.

In april liet Van Engelshoven weten het te betreuren dat door de coronacrisis het voorjaarsseizoen voor de culturele sector wat haar betreft verloren is. "De omzetderving is vele malen groter dan we ooit kunnen oplossen. Daar moeten we ook reëel in zijn", aldus de cultuurminister.