De Raad voor Cultuur heeft voor 105 van de 220 subsidieaanvragen voor rijkssubsidies in de periode 2021-2024 een negatief advies uitgebracht aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit omdat het aantal aanmeldingen het aantal toe te wijzen plekken overschreed.

Onder meer Scapino Ballet Rotterdam, West, Theatergroep Kwatta, Frascati, het productiehuis van Theater Rotterdam en festival Eurosonic/Noorderslag verliezen volgens het advies hun bestaande rijkssubsidie. De rijksmusea vallen niet onder het advies van de Raad over de zogenoemde Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS); zij worden vanaf 2021 bekostigd via de Erfgoedwet.

Het advies van de Raad voor Cultuur gaat over jaarlijks 196 miljoen euro aan cultuursubsidies in de periode 2021-2024. Van Engelshoven heeft in mei in een brief aan de Tweede Kamer beloofd haar subsidiebesluiten te baseren op het advies van de Raad.

Onder de 107 instellingen met een positief subsidieadvies zijn 55 nieuwe aanvragers. Acht instellingen met een voorlopig negatief advies krijgen alsnog de kans om voor 1 november aanstaande hun plannen aan te vullen of te verduidelijken. Sommige instellingen kregen een negatief advies ondanks een positieve beoordeling van de inhoud van hun aanvraag.

De Raad heeft geografische spreiding laten meespelen in haar advies. In sommige gevallen hebben cultuurinstellingen in het noorden, oosten en zuiden van Nederland voorrang gekregen boven instellingen in de Randstadprovincies met een eveneens positieve beoordeling.

Advies doorgezet ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis heeft de Raad voor Cultuur besloten om de advisering aan Van Engelshoven door te zetten. Hiermee wil de raad bereiken "dat de voorgenomen vernieuwing en verbreding van het cultuurbestel doorgaat".

Van Engelshoven kreeg het advies donderdag uitgereikt tijdens een online interview. Op Prinsjesdag maakt de minister haar besluit over toekenning van de subsidies voor de komende vier jaar bekend.

In mei liet de minister weten dat zij het advies van de raad om de geselecteerde instellingen tot medio 2021 de tijd te geven hun plannen aan te passen overneemt.

Van Engelshoven kondigde in mei aan vanwege de coronacrisis de subsidievoorwaarden voor cultuurinstellingen te versoepelen. De minister trekt vanwege de crisis 300 miljoen euro uit voor noodsteun aan de culturele sector.