Zondag 14 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Van Engelshoven verlengt versoepeling subsidievoorwaarden om coronacrisis

Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven heeft beloofd de coulance met betrekking tot subsidievoorwaarden voor culturele instellingen ook volgend jaar in acht te nemen. Dat schreef ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze verlenging van een jaar, vanwege de coronacrisis, volgt de minister het advies van de Raad voor Cultuur op.
Door NU.nl

Van Engelshoven vraagt de cultuurinstellingen om waar nodig hun plannen aan te passen en haar daarover op uiterlijk 1 juni verslag uit te brengen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt op Prinsjesdag (15 september) haar subsidiebesluiten bekend. Die zijn gebaseerd op een advies van de Raad voor Cultuur, die daarbij uitgaat van de omstandigheden van vóór de uitbraak van de coronacrisis.

In de brief roept Van Engelshoven de cultuurfondsen op om net als zijzelf de voorwaarden voor de toekenning van subsidies minder strikt na te leven. De minister zegt toe in de zomer bestuurlijk overleg te voeren met lokale en provinciale overheden, omdat veel cultuurinstellingen subsidies aanvragen bij zowel het Rijk als gemeenten en provincies.

Op 15 april stelde het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar om de cultuursector te ondersteunen. Het pakket moet instellingen die van vitaal belang zijn voor de zwaar getroffen sector door de coronacrisis loodsen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort


Lees meer over:

CoronavirusMedia en Cultuur

Aanbevolen artikelen