Directeuren van een aantal private cultuurfondsen hebben afgesproken om vanwege de huidige situatie coulant te zijn bij de toetsing van financiële ondersteuning voor cultuurprojecten. De directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds laat dinsdag aan de Volkskrant weten dat hierdoor sneller wordt uitbetaald, zelfs als een evenement vanwege het coronavirus is afgelast.

"Stel, je hebt een festival en je hebt minder kosten gemaakt doordat het niet is doorgegaan. Dan kijken we ook of we toch niet het hele bedrag ter beschikking stellen", aldus Adriana Esmeijer van het Prins Bernhard Cultuurfonds met een jaarlijks budget van 35 tot 40 miljoen euro. "Daarmee kunnen bijvoorbeeld zzp'ers worden gecompenseerd die voor het festival waren ingehuurd."

Esmeijer voerde maandag samen met de cultuurfondsen Fonds21, VSBfonds en VandenEnde Foundation telefonisch overleg met minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). De bewindsvrouw praat met partijen in de cultuursector, omdat zij binnenkort met maatregelen komt om de sector te ondersteunen.

Door de annulering van culturele evenementen vanwege het coronavirus loopt de Nederlandse cultuursector volgens Van Engelshoven 60 tot 100 miljoen euro omzet per week mis. De minister roept mensen met kaartjes voor geannuleerde optredens op niet hun geld terug te vragen, omdat de cultuursector dit volgens haar niet aankan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.