De roman Tonio. Een requiemroman van A.F.Th. van der Heijden heeft, na een film in 2016, ook een theaterbewerking gekregen. Het verhaal in toneelvorm over de dood van de zoon van de auteur krijgt gemengde kritieken.

Trouw - twee sterren

"Zonder een heel precieze dramatische lijn of ontwikkeling gaat deze voorstelling voorbij aan elke organische onderstroom in de menselijke geest. Dat wordt negatief versterkt door de scènes via flitslicht te presenteren als momentopnamen in een fotoshoot."

"Het concept stelt de acteurs bovendien voor de moeizame taak telkens opnieuw een volgend toneelstukje te spelen. Terwijl zij zich ook nog moeten verhouden tot een als een verdwaalde derwisj tussen hen in dansende Tonio. Én opboksen tegen de live-muziek die de sfeer soms meer bepaalt dan hun spel."

Lees hier de volledige recensie.

NRC - drie sterren

"Porgy Franssen weet met zijn prachtige dictie veel gevoel aan de literaire bespiegelingen over rouw en de dood te geven. Jacqueline Blom toont hoe pijn haar personage heeft afgestompt en de levendigheid uit haar heeft gezogen. Hun dialogen voeren hen langs mooie crescendo’s van wederzijds onbegrip en onmacht."

"Toch blijft hun samenspel ook te vaak op afstand. In de hermetische regie van Ignace Cornelissen (die ook de bewerking schreef) blijft het drama zich vooral tussen hen afspelen, op de paar vierkante meters van de toneelvloer."

Lees hier de volledige recensie.

Theaterkrant - geeft geen sterren

"Het tot in de allerdiepste en meest donkere kloven bekijken van een rouwproces van een ander is ook eigenlijk te persoonlijk, te intiem. Het is alsof de makers een terughoudendheid voelen, zo weinig emotionele uitbarstingen komen erin voor."

"Dat geldt vooral voor de vader. Op de schaarse momenten dat hij expressie heeft, bijvoorbeeld springend in een onhandige dans of wat later, in een halfdronken staat en jankend als een geslagen hond, ben je als toeschouwer meteen bij de les. Maar deze momenten zijn te schaars om te compenseren voor zijn afstandelijke rationalisme. Het personage van de moeder heeft helaas ook weinig interessante kanten. Ze is vooral erg met zichzelf bezig. Logisch misschien gezien haar positie, maar als theaterpersonage minder interessant."

Lees hier de volledige recensie.

Bekijk hier de trailer van de film Tonio
131
Bekijk hier de trailer van de film Tonio