De burgemeester van Aalst gaat stappen zetten om het Carnavalsfeest van de Belgische stad te laten verwijderen van de Unesco-werelderfgoedlijst. De stad wil de eer aan zichzelf houden na de ophef over een praalwagen die Joodse stereotypen afbeeldde tijdens de carnavalsoptocht in maart 2019, meldt de VRT zondag.

Aalst Carnaval kwam in opspraak door de praalwagen van carnavalsgroep Vismooijlen. De poppen op die praalwagen moesten Joden voorstellen. Ze hadden grote haakneuzen, pijpenkrullen en bezaten een geldkist. De groep wilde hiermee duidelijk maken dat ze krap bij kas zaten en een sabbatjaar namen, en volgend jaar een mooiere praalwagen zouden maken.

Er kwam kritiek op de praalwagen, ook vanuit het buitenland. Zo vond de VN-organisatie Unesco dat de vrijheid van meningsuiting geen dekmantel voor haat mocht zijn. De karikaturen waren respectloos en in strijd met de geest van het immateriële erfgoed, klonk het. Naar verluidt zou bekeken worden of de Aalsterse traditie wordt geschrapt van de werelderfgoed-lijst.

"We hebben het gehad met die verwijten", aldus burgemeester Christoph D'Haese van Aalst. "Wij zijn geen antisemieten of racisten. Al wie dat blijft beweren, is te kwader trouw."

Er is geen procedure om jezelf te laten verwijderen van de Unesco-werelderfgoedlijst, volgens Jorijn Neyrink, expert immaterieel erfgoed en ook lid van de Vlaamse Unesco-commissie. "Maar anderzijds is er ook geen procedure waardoor Unesco zelf iets kan schrappen van de lijst", aldus Neyrink.

"Het is afwachten hoe Unesco hiermee omgaat. Een belangrijke regel bij Unesco is alleszins dat een bepaalde traditie enkel erfgoed kan worden als de gemeenschap daarvoor zélf de toestemming geeft. Nu Aalst zelf zegt dat het eruit wil stappen, is die toestemming eigenlijk weg."

Mocht het carnaval van Aalst daadwerkelijk van de werelderfgoedlijst verdwijnen, dan zou dit een primeur zijn: nooit eerder heeft Unesco zelf, of een onderdeel van de werelderfgoedlijst die stap gezet. Een eventueel besluit hiertoe zal Unesco nemen op een conferentie in december.

Dit is de praalwagen met Joodse stereotypen in Aalst
Dit is de praalwagen met Joodse stereotypen in Aalst