Vorig jaar zijn er 62,6 miljoen bezoeken aan openbare bibliotheken gebracht, een stijging van 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Wel daalde het aantal leden met 69.000 en werden er vier miljoen minder papieren boeken uitgeleend.

De leden leenden in 2018 ruim 63 miljoen papieren boeken, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Ook werden minder bladmuziek en audiovisuele materialen uitgeleend.

Wel nam het uitlenen van e-books en het aantal gedownloade luisterboeken toe: er werden 300.000 meer e-books uitgeleend (in totaal 3,5 miljoen) en ruim 400.000 meer luisterboeken (1,3 miljoen) in vergelijking met 2017. Dat is zeven keer zoveel als in 2015, het eerste jaar na de start van de landelijke digitale openbare bibliotheek.

Het aantal volwassenen met een bibliotheeklidmaatschap daalde met 27.000 en het aantal jeugdleden met 42.000. Wel is er ten opzichte van 2005 een stijging te zien van het aantal jeugdleden: dat ledenaantal nam toe van bijna 2 miljoen naar 2,3 miljoen. Vorig jaar was ruim twee derde van alle jongeren tot achttien jaar lid van de bibliotheek en 10 procent van de volwassenen.

Het aantal geregistreerde digitale accounts steeg wel met 20 procent naar 1,8 miljoen. Het aantal actieve digitale accounts dat gebruikt werd om e-books te lenen, groeide met een kleine 12.000 naar 213.000.