Ruim een jaar na haar vertrek bij de politie brengt Ellie Lust een boek uit waarin ze herinneringen ophaalt aan deze tijd. Mijn jaren bij de politie is vooral een belangrijk persoonlijk document geworden voor Lust, waarmee ze haar voormalige carrière kan afsluiten.

Dat het boek er zou komen had Lust nooit verwacht, vertelt ze in gesprek met NU.nl. "Ik had aan het begin van mijn carrière nooit kunnen bedenken dat ik later meerdere programma's op televisie zou presenteren En een boek al helemaal niet."

Lust legt uit dat ze al een paar jaar geleden de vraag kreeg of ze een boek wilde schrijven over haar politiejaren. "Daar ging ik in eerste instantie niet op in, want ik vond dat er al zo veel mensen met een boek kwamen."

Ze veranderde van mening toen ze in 2018 na dertig jaar vertrok bij de politie. "Veel mensen zeiden tegen me: 'El, je hebt in die jaren zo veel verhalen en zo veel incidenten meegemaakt, hoe mooi zou het zijn om dit op te schrijven?'"

Dus dat boek kwam er, al was het journalist Julien Althuisius die de woorden van Lust op papier zette. "Hij had ooit een artikel over mij gemaakt waarin hij anderen over mij interviewde. Dat was zo liefdevol opgeschreven en ik zei tegen hem met een knipoog: 'Als er ooit een boek komt, wil ik dat jij het schrijft.' Dus toen het plan vorm kreeg, heb ik Julien gebeld. We hebben uren en uren aan de keukentafel gezeten."

Deze gesprekken vormde Althuisius om tot hoofdstukken. "Ik heb alles tot op de komma geredigeerd, om het echt van mezelf te maken. Julien heeft me geholpen met de structuur, als ik dat zelf moest doen, was ik tien jaar bezig geweest. Tijdens het schrijfproces zijn we bevriend geraakt, want je komt zo dicht bij elkaar."

'Moest graven om verhalen boven te halen'

In het boek neemt Lust de lezer mee haar carrière in. "Ik heb jaren in de noodhulp gezeten waarbij ik vloog van incident naar incident, maar ik ben ook wijkagent geweest, wat een heel andere manier van politie-zijn is. Ik heb bij de motordienst gezeten, ben zeer actief geweest voor Roze in Blauw (politienetwerk dat opkomt voor lhbti's, red.), en woordvoerder natuurlijk."

Lust moest naar eigen zeggen echt graven om al haar verhalen bij de politie naar boven te halen. "Vooral uit de beginjaren. Het is alweer 31 jaar geleden dat ik de politieschool in liep. Als diender schrijf je wel alles waar je ter plaatse komt op, maar die boekjes gaan, éénmaal vol, ook de versnipperaar in. Dus ik ben gaan borrelen en eten met ex-collega's met wie ik het meest gewerkt heb en gevraagd hoe zij zich mij en de incidenten waar we bij betrokken zijn geweest herinneren. Nou, daar kwam het nodige uit voort. En zo is het uiteindelijk een heel belangrijk en persoonlijk document voor me geworden."

Eén van haar meest memorabele momenten beleefde Lust op haar 24e, aan het Mercatorplein in Amsterdam. "Het afvoerputje van de stad, een tweede Zeedijk. En ik stond met mijn twee poten midden in de shit. In een normaal politiebureau heeft iedereen zijn eigen plek en routine. Maar nu hadden we een bouwkeet als provisorisch politiebureau en iedereen moest een beetje improviseren. Dat maakte die jaren tot een van de mooiste van periodes uit mijn politiecarrière."

De presentator van onder meer Ellie op Patrouille vertelt zo veel te hebben meegemaakt, dat veel van haar anekdotes en verhalen dit boek niet hebben gehaald. Een vervolg verwacht ze niet, maar sluit ze niet uit. "Ik vraag me wel af of dat nog toegevoegde waarde heeft. Dit boek is in elk geval een heel persoonlijk document voor me geworden waar ik ontzettend trots op ben. Ik sluit mijn tijd bij de politie ermee af."