Ten opzichte van 2013 is het museumbezoek in 2018 met 37 procent gegroeid. Bijna een derde van het aantal mensen dat vorig jaar naar een museum ging, is toerist, blijkt uit cijfers van de Museumvereniging.

In totaal kwamen er in 2018 32 miljoen mensen naar Nederlandse musea, een stijging van 1 miljoen ten opzichte van 2017.

Een groot deel daarvan is dus buitenlands bezoek, maar ook zijn er meer kaarten verkocht aan scholen die in groepsverband naar musea komen. Dit ging om totaal 100.000 bezoeken, een stijging van 5,7 procent.

Daarnaast zijn er ook meer mensen met een Museumkaart die naar musea zijn gegaan: in totaal 1,4 miljoen, die gezamenlijk iets minder dan 9 miljoen keer een bezoek brachten.

De Museumvereniging benadrukt wel dat, ondanks de positieve cijfers, musea met een stijgende werkdruk kampen. Ook is de subsidie van gemeenten aan musea steeds geringer, wat vooral gevolgen heeft voor kleinere musea.

Uit de cijfers blijkt dat 52 procent van de musea gemeenten als belangrijkste subsidiegever heeft en dat het aandeel van de eigen inkomsten in de afgelopen vijf jaar met 7 procent is gestegen tot 49 procent.