De revolver waarmee Vincent van Gogh in 1890 vermoedelijk zelfmoord pleegde, is woensdag in Parijs geveild voor 162.500 euro (inclusief veilingkosten). De geschatte opbrengst lag ruim 1 ton lager.

Het gehavende pistool, dat vermoedelijk lang onder de grond heeft gelegen, werd rond 1960 door een boer opgegraven in het veld waar de schilder zichzelf in zijn borst zou hebben geschoten. Van Gogh overleed twee dagen later. De revolver bleef binnen de familie, die het nu wilde verkopen.

In 2016 werd het object tentoongesteld in het Amsterdamse Van Gogh Museum. Het Frankfurtse Städel Museum is van plan het in bruikleen te nemen voor een tentoonstelling later dit jaar. France 3 meldt dat het wapen zou zijn gekocht door een particulier.