Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft de literaire nalatenschappen van de dichters Menno Wigman en F. Starik, pseudoniem van Frank von der Möhlen, in de collectie opgenomen.

De twee vrienden zijn vorig jaar gestorven. Wigman overleed op 1 februari en Starik op 16 maart. "Beider nalatenschappen zijn schatten voor de Nederlandse literatuur", aldus het museum.

Wigman was de dichter van "technisch volmaakte en ontroerende gedichten", stelt het museum. In zijn nalatenschap bevinden zich vele manuscripten, brieven, foto's en bijzondere voorwerpen, zoals de drumstokken die hij gebruikte in zijn punkband Human Alert.

Het museum noemt Starik een "exuberante romanticus die zijn poëzie vol vuur over het voetlicht bracht". Behalve dichter, was hij ook muzikant, kunstenaar en organisator van de 'Poule des doods'. Dit is een groep dichters die op uitvaarten kwam voordragen als er geen nabestaanden of bekenden van de overledene aanwezig waren.

In zijn nalatenschap zitten diverse typoscripten en ook documenten die betrekking hebben op deze poule. Verder zijn er aantekeningen voor talrijke projecten, van theater tot muziek. Starik was zanger van de Willem Kloos Groep.