Onderzoeksinstituut NIOD betwijfelt de echtheid van een met A. Hitler gesigneerde aquarel van de Neutor in Wenen. Het instituut kreeg het schilderij in 2017 en liet dat najaar weten dat er allerlei aanwijzingen waren om aan te nemen dat het origineel was.

Nu vermeldt de website echter dat "zeker niet" de conclusie mag worden getrokken dat het hier om een origineel werk gaat. "Integendeel. Daarvoor is nader onderzoek nodig - met als mogelijke uitkomst dat er niets met zekerheid over te geven is."

Dit onderzoek heeft vooralsnog geen prioriteit bij het NIOD, staat erbij.

"Er zijn nog steeds geen aanwijzingen dat het een vervalsing is, maar we zouden niet gek opkijken als dat wel zo is", voegt Frank van Vree van het NIOD telefonisch toe.

De gedachte dat het een origineel werk van Hitler was, werd meteen al betwijfeld door Bart FM Droog en Jaap van den Born, journalisten die zich intensief met nazivervalsingen in binnen- en buitenland bezighouden.

Hitler leefde in Wenen van nageschilderde en nagetekende ansichten

Het instituut neemt de aquarel op in de collectie: "Het werk kan gebruikt worden voor educatieve doelstellingen en onderzoek, of als object om de vervalsingsindustrie te bespreken."

Hitler leefde tussen 1909 en 1913 in Wenen van de verkoop van door hemzelf nageschilderde en nagetekende ansichten.