De overheid moet geld vrijmaken om musicals in Nederland artistiek vooruit te helpen. Dat is een van de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur in een rapport dat dinsdag is verschenen. 

Volgens de raad zijn Nederlanders weliswaar massaal in musicals geïnteresseerd, maar kunnen ongesubsidieerde musicalproducenten zich nauwelijks risico's veroorloven. Daardoor zouden zij op safe spelen.

De raad constateert wat betreft Nederlandse musicals dat "een experimenteerklimaat ontbreekt". "Anders dan in het theater bestaat er naast het commerciële aanbod geen gesubsidieerd circuit om artistieke ontwikkelingen aan te jagen en nieuwe vormen uit te proberen. De musical in Nederland is daardoor bijna geheel overgeleverd aan de vrije markt."

Het Rijk, de gemeenten en provincies moeten "over de hele linie versterking" bieden, zo luidt het advies. Datzelfde is volgens de raad nodig voor operagezelschappen, zoals de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid.